avatar
2 minutové čítanie

Zemplínska Šírava

Nedeľňajšia kontrola revíru s člnom po celej vodnej ploche Zemplínsej Šíravy splnila svoj preventívny účel . Bolo skontrolovaných niekoľko  rybárov loviacich spôsobom vábením na sumce alebo prívlačou. Menšie nedostatky boli riešené dohovorom s následným poučením. 

0 Komentár