Jaroslav cover image
Jaroslav
Jaroslav
@VN_Šírava
Pridaný/á Mar 26, 2023
62 články
0 sledujúci
0 sleduje

Zemplínska Šírava

Traja loviaci prichytení pri love rýb v čase všeobecnej ochrany rýb v kaprových vodách , pričom dvaja lovili ryby bez povolenia na rybolov. Takýto je výsledok víkendovej kontroly členmi rybárskej stráže pôsobiacej na VN Zemplínska Šírava . Všetky tri prípady boli zistené počas kontroly brehov napájacieho kanála VN Zemplínska Šírava. Na miesta protizákonnej činnosti bola privolaná hliadka polície a následne bola privolaná aj výjazdová skupina Enviropolície ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Niekoľko momentiek z jarnej činnosti rybárskej stráže a hospodárenia na našej VN. Počas obhliadok revíru sme kontrolnou činnosťou odhalili 5 skutkov pytliactva v zmysle §-u 310 TZ na VN a jeden skutok na výpustnom kanáli Zemplínska Šírava. V hospodárskej oblasti bola počas 6 dní vykonaná dobrovoľná výpomoc na výrobnom stredisku Košarovce pri zlovovaní komorovaných rýb. V oblasti Kusín boli uložené hniezda na výter zubáča veľkoústeho. Bolo vykonaných ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Ďalší prípad pytliactva bol zrealizovaný členmi rybárskej stráže v súčinnosti s Policajným zborom SR na VN Zemplínska Šírava. Na miesto bola privolaná Enviropolícia Košice , ktorá podozrivého cudzieho štátneho príslušníka  obvinila v super rýchlom konaní, nakoľko tento lovil ryby bez povolenia na rybolov a v čase všeobecnej ochrany rýb na kaprových vodách.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Ani snaha o odradenie  pokušiteľov prostredníctvom médií  nezabráni niektorým porušovať rybárske predpisy. Rybárskou strážou vykonaním kontrolnej činnosti bol cez víkend odhalený ďalší trestný čin pytliactva . Pokušiteľ bol prichytený pri love rýb v čase všeobecnej ochrany a navyše aj bez povolenia na rybolov .
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Na Zemplínskej šírave Rybárska stráž odhalila ďalšie  dva prípady nezákonných konaní v rozpore s rybárskym právom. Pri prvom záchyte sa jednalo o lov rýb spôsobom na položenú v čase všeobecného zákazu lovu rýb v kaprových vodách. Druhý záchyt bol zaznamenaný na výpustnom kanáli VN Zemplínska Šírava . Tu sa lovilo nie len že zakázaným spôsobom ale naviac bez povolenia na rybolov. Obidva prípady si na mieste prevzala Enviropolícia Košice pre podozrenie zo ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Po mesačnej odmlke po zamrznutí vodnej nádrže tu máme predjarie a sezónu v plnom prúde.  Svedčia o tom aj priložené fotografie.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Príjemné predjarné počasie som so šikovnými chlapmi využil na výrobu, resp. separáciu umelých hniezd na neres zubáča veľkoústeho. 40 kusov hniezd z kokosového vlákna je pripravených, aby sa v správny čas uložili na správne miesta.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Februárová brigáda v lokalite Lúčky . Pokles hladiny vody mi umožnil zrealizovať odstránenie drevnej hmoty spod frekventovaných lovných miest v príbrežnej časti obce Lúčky. Týmto chlapom ešte raz ďakujem za veľkú pomoc.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Niektorí rybári si nedajú povedať a vždy sa nájdu takí čo porušujú zákon a nemajú úctu k rybárskemu cechu. Počas kontroly výkonu rybárskeho práva boli rybárskou strážou zistené dva prípady porušenia Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. V jednom prípade loviaci lovil ryby na tri udice . V druhom prípade išlo o rybára loviaceho taktiež na tri udice, z toho mal dve udice nahodené na nástrahovú rybku beličku európsku , dokonca mal aj privlastnenú 68 cm dlhú ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Aj na VN Zemplínska Šírava sme dňa 13.1.2024 vykonali sčítanie kormorána veľkého. Jeho výskyt sa priebežne monitoroval počas neskorej jesene a zimy. Kým prišli mrazy, tak sa cítili v bezpečí na nocovisku pri sádkach v Kusíne v chránenom vtáčom území so 4.stupňom ochrany, kde nocovali na topoľoch hneď pri vode. Po zamrznutí nádrže odleteli a teraz lovia nad výpustným telesom a poniže výpustného kanála  až pod sútok s Laborcom. Pri sčítaní sme ich ...
Zemplínska Šírava