VN Zemplinska Sirava cover image
VN Zemplinska Sirava
VN Zemplinska Sirava
ČÍSLO REVÍRU: 4-4030-1-4 CHARAKTER REVÍRU: kaprový lovný s režimom bez privlastnenia si úlovku UŽÍVATEĽ: SRZ RADA ŽILINA ROZLOHA: 3500 ha
Vytvorené Mar 9, 2023
57 Články
0 Sledujúci

Zemplínska Šírava

Ďalší  nezodpovedný tiež rybár lovil ryby v čase všeobecnej ochrany rýb zakázaným spôsobom a bez povolenia na rybolov v prítokovej časti VN Zemplínska Šírava. Prípad si na mieste prevzal vyšetrovateľ z  Enviropolície Košice pre podozrenie z trestného činu pytliactva podľa §-u 310 TZ.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Nakoľko sa blíži rybárska sezóna, považoval som za potrebné v zmysle §-u 4 Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva  Zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve vyznačiť rybársky revír VN Zemplínska Šírava revírnymi tabuľami  a to tak, že boli osadené nové revírne tabule na prístupových miestach tam , kde doteraz neboli, t.j. Lúčky, Klokočov, Kaluža, Hôrka, Prímestská. V oblasti Zalužice, Paľkov, Medvedia Hora boli revírne tabule vymenené z dôvodu ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Traja loviaci prichytení pri love rýb v čase všeobecnej ochrany rýb v kaprových vodách , pričom dvaja lovili ryby bez povolenia na rybolov. Takýto je výsledok víkendovej kontroly členmi rybárskej stráže pôsobiacej na VN Zemplínska Šírava . Všetky tri prípady boli zistené počas kontroly brehov napájacieho kanála VN Zemplínska Šírava. Na miesta protizákonnej činnosti bola privolaná hliadka polície a následne bola privolaná aj výjazdová skupina Enviropolície ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Niekoľko momentiek z jarnej činnosti rybárskej stráže a hospodárenia na našej VN. Počas obhliadok revíru sme kontrolnou činnosťou odhalili 5 skutkov pytliactva v zmysle §-u 310 TZ na VN a jeden skutok na výpustnom kanáli Zemplínska Šírava. V hospodárskej oblasti bola počas 6 dní vykonaná dobrovoľná výpomoc na výrobnom stredisku Košarovce pri zlovovaní komorovaných rýb. V oblasti Kusín boli uložené hniezda na výter zubáča veľkoústeho. Bolo vykonaných ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Ďalší prípad pytliactva bol zrealizovaný členmi rybárskej stráže v súčinnosti s Policajným zborom SR na VN Zemplínska Šírava. Na miesto bola privolaná Enviropolícia Košice , ktorá podozrivého cudzieho štátneho príslušníka  obvinila v super rýchlom konaní, nakoľko tento lovil ryby bez povolenia na rybolov a v čase všeobecnej ochrany rýb na kaprových vodách.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Ani snaha o odradenie  pokušiteľov prostredníctvom médií  nezabráni niektorým porušovať rybárske predpisy. Rybárskou strážou vykonaním kontrolnej činnosti bol cez víkend odhalený ďalší trestný čin pytliactva . Pokušiteľ bol prichytený pri love rýb v čase všeobecnej ochrany a navyše aj bez povolenia na rybolov .
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Na Zemplínskej šírave Rybárska stráž odhalila ďalšie  dva prípady nezákonných konaní v rozpore s rybárskym právom. Pri prvom záchyte sa jednalo o lov rýb spôsobom na položenú v čase všeobecného zákazu lovu rýb v kaprových vodách. Druhý záchyt bol zaznamenaný na výpustnom kanáli VN Zemplínska Šírava . Tu sa lovilo nie len že zakázaným spôsobom ale naviac bez povolenia na rybolov. Obidva prípady si na mieste prevzala Enviropolícia Košice pre podozrenie zo ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Po mesačnej odmlke po zamrznutí vodnej nádrže tu máme predjarie a sezónu v plnom prúde.  Svedčia o tom aj priložené fotografie.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Príjemné predjarné počasie som so šikovnými chlapmi využil na výrobu, resp. separáciu umelých hniezd na neres zubáča veľkoústeho. 40 kusov hniezd z kokosového vlákna je pripravených, aby sa v správny čas uložili na správne miesta.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Februárová brigáda v lokalite Lúčky . Pokles hladiny vody mi umožnil zrealizovať odstránenie drevnej hmoty spod frekventovaných lovných miest v príbrežnej časti obce Lúčky. Týmto chlapom ešte raz ďakujem za veľkú pomoc.
Zemplínska Šírava