avatar
2 minutové čítanie

Zemplínska Šírava

Pred pár dňami som jednal s SVP o právnom statuse niektorých príbrežných pozemkov a stavieb na vodnej ploche uvedenej nádrže, kde sú sústavné problémy s výkonom rybárskeho práva. SVP ako správca nádrže výkon rybárskeho práva odobril, niektoré stavby majú byť odstránené. Problém, ktorý chcú ale riešiť, je parkovanie motorových vozidiel v zátopových častiach nádrže, ktorý porušujú nielen rybári ale aj rekreanti. Pani riaditeľka prisľúbila aktivizáciu vodnej stráže nakoľko sa prejednával aj problém s neporiadkom po rekreantoch a rybároch. Okrem toho som poukázal na problém značenia hranice chráneného areálu so 4. stupňom ochrany, nakoľko vizuálnym pohľadom značenie naprieč vodnej plochy v smere Kusín - Lúčky nekorešpondovalo so značením ochranárov na brehu. V tom ma utvrdili aj samotní ochranári. Po vzájomnej konzultácii SVP presunie značenie na vodnej ploche tak, aby bolo v súlade so skutočnou hranicou chráneného areálu. Je to nevyhnutné urobiť preto, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam nielen s rybármi loviacimi z brehu ale hlavne loviacimi z člnov.

0 Komentár