VN Orava cover image
VN Orava
VN Orava
ČÍSLO REVÍRU: 3-5530-1-1 CHARAKTER REVÍRU: kaprový lovný UŽÍVATEĽ: SRZ RADA ŽILINA ROZLOHA: 3400 ha
Vytvorené Mar 9, 2023
38 Články
0 Sledujúci

Zarybnenie VN Orava úhorom

Dňa 18.6. 2024 bol revír VN Orava 3-5530-1-1 zarybnený násadou rozkŕmeného úhora v množstve 7000 kusov o priemernej hmotnosti 4,5 gramu. Násada úhora bola vrecovaná, takže sa ju podarilo rozniesť autom a člnom od Námestova až po Jelešniansku zátoku. Prioritne sa vysádzal v zátokách a miestach s dostatkom prirodzených úkrytov ako vodné rastlinstvo. Záverom mi dovoľte poďakovať partii rybárov z Námestova, ktorý na člne vysadili časť úhora do VN Orava v okolí ...
Zarybnenie VN Orava úhorom

Zarybnenie VN Orava Pstruhom potočným a Zubáčom rýchleným

Dňa 4.6. prebehlo zarybnenie VN Orava pstruhom potočným kategórie Pp2 v množstve 300 kg a zubáčom veľkoústym kategórie Zur v množstve 56 tis. ks.
Zarybnenie VN Orava Pstruhom potočným a Zubáčom rýchleným

VN Orava začiatok sezóny

Na začiatku rybárskej sezóny cez víkend 1. až 2. júna sa na VN Orava uskutočnila pravidelná kontrola rybárskej stráže. Kontroly prebiehali z člna aj na brehu a za víkend sa nám podarilo skontrolovať celkovo 124 rybárov. Bolo spísaných 11 hlásení o previnení postúpených na disciplinárnu komisiu. Väčšinou sa jednalo o neplatnosť rybárskeho lístka alebo jeho nepredloženie pri kontrole dokladov a neukončený predchádzajúci lov. Ale boli aj prípady zapísaných 3 ...
VN Orava začiatok sezóny

Odlov Krivského potoka pokračovanie

Minulý týždeň sme sa opäť vrátili na Krivský potok a prelovili zvyšný úsek tohto chovného revíru Rady SRZ. Odlov bol zase pomerne úspešný, ale podarilo sa nám nachytať trochu menej rýb ako naposledy. V obsádke dominoval pstruh potočný a sem tam sa ulovil aj nejaký hlaváč pásoplutvý. Veľkostne sa jednalo zase o ryby v rozsahu cirka 10 až 25 cm. Ulovené pstruhy potočné boli prevezené do revíru Orava č. 2a číslo 3-2720-6-4. Čo nás milo prekvapilo bolo ...
Odlov Krivského potoka pokračovanie

VN Orava a zarybnenie Mieňom

Dňa 24.5. 2024 bol na VN Orava zarybnený mieň sladkovodný v množstve 3000 ks, podľa plánovaného zarybnenia v roku 2024. Rybka mala veľkosť 6 cm a bola vysadená prioritne na miesta s dostatkom úkrytov, hlavne okolo kamenného spevnenia brehov.
VN Orava a zarybnenie Mieňom

Z odlovu Krivského potoka - pokračovanie

Dňa 3.5. sme sa opäť vrátili na Krivský potok, prítok rieky Orava č. 2 a chovný revír Rady SRZ v Žiline s cieľom odloviť násadu pstruha potočného, ktorý bol vysadený minulý rok v štádiu rýchlenej násady o veľkosti 3-5 cm. Po počiatočnom nezdare, keď nám vypovedal službu jeden z dvoch elektrických agregátov určených na odlov násad, sa nám jedným agregátom podarilo preloviť asi 1 km úsek nad obcou Krivá. Rýb bolo v tomto úseku pomerne veľa a vo výbornej ...
Z odlovu Krivského potoka - pokračovanie

Kontrola umelých hniezd na VN Orava

Dňa 23.04.2024 prebehla kontrola umelých hniezd na podporu neresu. Na menšej hĺbke už je vytretý ostriež na stromčekoch, ako aj na čečinových hniezdach, ale len do hĺbky 4m. Voda išla trochu dole ale stále nadpriemer. Podmienky sú vhodné na výter rýb.
Kontrola umelých hniezd na VN Orava

VN Orava a podpora umelého neresu 2024

Dňa 27.3. na VN Orava prebehlo úspešné položenie hniezd na podporu prirodzeného neresu rýb, prioritne zubáča veľkoústeho. Jednalo sa hlavne o hniezda vyrobené z čečiny na drevených rámikoch v počte okolo 100 ks, ktoré boli rozmiestnené v lokalite Nové Ústie. Teplota vody aj tu v severnejších lokalitách SR pomaly stúpa, aktuálne 6,5 °C, tak plánujeme so zvyšujúcou sa teplotou vody postupne osádzať aj ostatné hniezda na podporu prirodzeného neresu aj iných ...
VN Orava a podpora umelého neresu 2024

Info z VN Orava

21.03.2024 VN Orava, výška vodnej hladiny 50cm pokles za posledný týždeň, ale stále vysoká hladina. Pobrežné partie sú krásne zatopené, živiny zo zatopenej vegetácie začínajú pracovať a pozorovať množenie planktónu. Teplota vody u povrchu na otvorenej ploche 5,5 °C v zátokách u povrchu 6,5 °C u dna 5,5 °C . Osadené hniezda na skúšku neboli využité zatiaľ. Prítoky stabilizované, počasie bez väčších zrážok premenlivé posledné dni slnečné . Teplota ...
Info z VN Orava

VN Orava príprava umelých hniezd s krúžkom detí

Dňa 2.3. v areáli rekreačného zariadenia SRZ Rada Žilina v Ústí nad priehradou,  prebehol pre deti z rybárskeho krúžku v Nižnej  MO SRZ Trstená pod vedením p. M. Rosinu workshop k výrobe hniezd na podporu prirodzeného neresu rýb, prioritne zubáča. Deťom sme priblížili problematiku neresu rýb ako aj dôležitosť podpory prirodzeného neresu a jeho význam pre vodné prostredie, napríklad aj výrobou umelých hniezd z kokosových vlákien. Počasie nám moc ...
VN Orava príprava umelých hniezd s krúžkom detí