Kategória VN Zilina
avatar
4 minutové čítanie

Biokoridor VDŽ - ichtyologický prieskum fotogaléria

Začiatkom mesiaca jún 2023 sa uskutočnil ichtyologický prieskum Biokoridoru VDŽ č.: 3-0160-4-3, zameraný na druhové zloženie ichtyofauny a početnosť jednotlivých druhov rýb. Ichtyologický prieskum uskutočnili pracovníci Odboru Ichtyológie a ekológie rybárskych revírov SRZ - Rada Žilina, ktorým asistoval rybársky hospodár a rybárska stráž na revíroch VN Žilina a Biokoridor VDŽ. 

Pozrite si fotogalériu nižšie: 

0 Komentár