Richard cover image
Richard
Richard
@VN_Žilina
Rybársky hospodár a rybárska stráž na revíroch VN Žilina a Biokoridor VDŽ (SRZ - Rada Žilina).
VN Žilina + Biokoridor VDŽ
Pridaný/á Mar 17, 2023
61 články
0 sledujúci
0 sleduje

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu pleskáča vysokého

  Tak ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou a na rybárskom revíri VN Žilina (SRZ Rada Žilina), sa začalo s vytváraním podmienok, ktoré majú za úlohu imitovať vhodné prirodzené prostredie pre úspešný neres pleskáča vysokého a ďalších druhov rýb. 
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu pleskáča vysokého

Z činnosti rybárskej stráže - výpomoc pri distribúcii násad

Počas mesiaca apríl 2024, prebehlo zarybňovanie rybárskych revírov SRZ Rady Žilina, ako aj revírov mestských a miestnych organizácií SRZ. Na rýchlejšiu a efektívnejšiu distribúciu násad, ktorú zabezpečuje odbor výroby násad Sekretariátu SRZ Rady Žilina, vypomáhali aj členovia rybárskej stráže SRZ Rady Žilina. Napríklad pri rozvoze násady rýchleného plôdika šťuky severnej, ktoré prebehlo dňa 16.04.2024.
Z činnosti rybárskej stráže - výpomoc pri distribúcii násad

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - apríl 2024

S príchodom jari a postupným nárastom teploty vody na rybárskom revíri VN Žilina, č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina), sa postupuje aj s podporou prirodzeného neresu rýb.   
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - apríl 2024

VN Žilina: kontroly RS počas veľkonočných sviatkov

Aj počas veľkonočných sviatkov sa uskutočňujú kontroly rybárskej stráže SRZ - Rada Žilina na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a v chránenej rybej oblasti - Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3. 
VN Žilina: kontroly RS počas veľkonočných sviatkov

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - marec 2024

S príchodom jari a postupným nárastom teploty vody na rybárskom revíri VN Žilina (SRZ - Rada Žilina), sa postupuje aj s podporou prirodzeného neresu rýb.   
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - marec 2024

VN Žilina: foto - Veľké čistenie 23.03.2024

Dňa 23.03.2024 sa uskutočnil 7. ročník zberu odpadu organizovaný Eko Friendly Žilina na čele s Mgr. Karolom Haasom, ku ktorému sa tento rok pridal aj Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. 
VN Žilina: foto - Veľké čistenie 23.03.2024

VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody, zároveň prichádza aj postupne čas prirodzenej reprodukcie rýb. Preto na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina) sa postupne pokračuje s výrobou "hniezd". 
VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

VN Žilina: zarybnenie - šťuka

Dňa 15.03.2024 bol rybársky revír VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina), zarybnený násadou šťuky severnej o celkovej hmotnosti 100 kg. Zarybnenie prebehlo z člna a z brehu. Vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri zarybnení. 
VN Žilina: zarybnenie - šťuka

VN Žilina: február 2024 - podpora neresu rýb

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody (tento rok o niečo skôr) zároveň prichádza aj postupne čas prirodzenej reprodukcie rýb. Preto na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina) sa začalo už koncom februára s výrobou a následným osádzaním do vodnej nádrže umelo vytvorených „hniezd“, ktoré slúžia práve za účelom podpory prirodzenej reprodukcie rýb, ktoré vyhľadávajú neresový substrát rastlinného a podobného ...
VN Žilina: február 2024 - podpora neresu rýb

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: február 2024

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže zameranej na dodržiavanie rybárského práva na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO) počas mesiaca február 2024.
VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: február 2024