Richard cover image
Richard
Richard
@VN_Žilina
Pridaný/á Mar 17, 2023
37 články
0 sledujúci
0 sleduje

VN Žilina - výlov a zarybnenie kaprom (K3)

Dňa 25.11.2023 rybársky hospodár VN Žilina spolu s pomocnými dobrovoľníkmi zo Žiliny sa zúčastnili výlovu VN Kolíňany, odkiaľ bola následne dodaná násada kapra rybničného (K3) o celkovej váhe 2000 kg na zarybnenie rybárského revíru VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina).  
VN Žilina - výlov a zarybnenie kaprom (K3)

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: október 2023

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 počas mesiaca október 2023.
VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: október 2023

VN Žilina - pytliak na revíri (01.11.2023)

Dňa 01.11.2023 počas pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže vykonávanej na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina), bol zaznamenaný podozrivo loviaci "rybár". Počas kontroly bolo zistené, že loviaci muž bol rumunskej národnosti, lovil ryby bez platného rybárského lístka a povolenia na rybolov a neoprávnene si privlastnil ulovené ryby, čím bolo spáchané neoprávnené zasiahnutie do výkonu rybárskeho práva.
VN Žilina - pytliak na revíri (01.11.2023)

VN Žilina - zarybnenie: kapor K2 + amur (A2)

Dňa 02.11.2023 bol rybársky revír VN Žilina č.: 3-6010-1-1 - SRZ Rada Žilina, zarybnený násadou kapra rybničného (K2) o celkovej hmotnosti 2500 kg a násadou amura bieleho (A2) o celkovej hmotnosti 300 kg. 
VN Žilina - zarybnenie: kapor K2 + amur (A2)

VN Žilina - zarybnenie: šťuka (Š1)

Dňa 30.10.2023 bol rybársky revír VN Žilina č.: 3-6010-1-1 - SRZ Rada Žilina, zarybnený násadou šťuky severnej (Š1) o celkovej hmotnosti 200 kg. Šťuky boli dovezené od chovateľa z Čiech, boli vo výbornej kondícii a podľa priložených fotografií môžete vidieť, že sa jednalo o pekné kusy. 
VN Žilina - zarybnenie: šťuka (Š1)

VN Žilina - zarybnenie: zubáč (Zu1)

Dňa 17.10.2023 bol rybársky revír VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina) zarybnený násadou ročného zubáča veľkoústeho (Zu1) v množstve 15000 kusov a o celkovej váhe 105 kg. Zubáče mali priemernú dĺžku 10 cm a zarybnenie prebehlo z člnu + z brehu na rôznych častiach vodnej nádrže.  
VN Žilina - zarybnenie: zubáč (Zu1)

Kontrola pri preberaní násady zubáča (Zu1)

Dňa 11.10.2023 sa zúčastnili členovia rybárskej stráže zo SRZ Rada Žilina pri preberaní násady ročného zubáča (Zu1) v Česku u chovateľa v sádkach pri obci Stojčín. Zubáče boli odkŕmené na lieňoch sliznatých a merali priemerne 12 centimetrov. Po kontrole zdravotného stavu a spočítaní kusov, sa prebralo 52500 kusov. Zubáče boli odvezené na Slovensko a boli nimi zarybnené rybárske revíri -  SRZ Rada Žilina.
Kontrola pri preberaní násady zubáča (Zu1)

Ichtyologický prieskum - Biokoridor VDŽ

Dňa 04.10.2023 prebehol pravidelný ichtyologický prieskum rybárského revíru Biokoridor VDŽ (CHRO) číslo: 3-0160-4-3. Prieskum bol vykonaný ichtyológmi zo SRZ Rada Žilina - odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, ktorým asistoval rybársky hospodár revíru a člen rybárskej stráže zo SRZ Rada Žilina. 
Ichtyologický prieskum - Biokoridor VDŽ

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: september 2023

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 počas mesiaca september 2023.
VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: september 2023

Ichtyologický prieskum na rieke Váh

Dňa 03.10.2023 prebehol ichtyologický prieskum rybárského revíru Váh č. 12. Prieskum bol vykonaný ichtyológmi zo SRZ Rada Žilina - odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, ktorým podali pomocnú ruku aj členovia rybárskej stráže zo SRZ Rada Žilina. Do práce sa zapojili aj dobrovoľníci z MO SRZ Bytča. 
Ichtyologický prieskum na rieke Váh