SRZ Rada Zilina cover image
SRZ Rada Zilina
SRZ Rada Zilina
Slovenský rybársky zväz Rada Žilina
Vytvorené Mar 26, 2023
36 Články
1 Sledujúci

Ichtyologický prieskum na rieke Varínka

Dňa 20.06.2024 prebehol ichtyologický prieskum na rieke Varínka. Prieskum bol vykonaný ichtyológmi zo SRZ - Rada Žilina - odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, ktorým asistoval člen rybárskej stráže zo SRZ - Rada Žilina. 
Ichtyologický prieskum na rieke Varínka

Biokoridor VDŽ: Ichtyologický prieskum

Dňa 23.05.2024 prebehol pravidelný ichtyologický prieskum rybárského revíru Biokoridor VDŽ (CHRO) č.: 3-0160-4-3. Prieskum bol vykonaný ichtyológmi zo SRZ Rada Žilina - odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, ktorým asistoval rybársky hospodár revíru a člen rybárskej stráže zo SRZ Rada Žilina. 
Biokoridor VDŽ: Ichtyologický prieskum

Kontrolný odlov na Krivskom potoku

Dňa 19.4. prebehol kontrolný odlov na Krivskom potoku nad obcou Krivá, jednom z chovných potokov, ktorý je súčasťou revíru Orava 2 v obhospodarovaní SRZ Rady Žilina. Odlov prebiehal v zimnom duchu, lebo do rána nám tuto na Orave napadol aj nejaký sneh. Skúšobný odlov sa uskutočnil na niektorých vytipovaných miestach, kde sme v roku 2023 vysádzali násadu pstruha potočného v kategórii Ppr. Pri skúšobných odlovoch sme sa presvedčili, že vysadenie kategórie Ppr padlo ...
Kontrolný odlov na Krivskom potoku

Z činnosti rybárskej stráže - výpomoc pri distribúcii násad

Počas mesiaca apríl 2024, prebehlo zarybňovanie rybárskych revírov SRZ Rady Žilina, ako aj revírov mestských a miestnych organizácií SRZ. Na rýchlejšiu a efektívnejšiu distribúciu násad, ktorú zabezpečuje odbor výroby násad Sekretariátu SRZ Rady Žilina, vypomáhali aj členovia rybárskej stráže SRZ Rady Žilina. Napríklad pri rozvoze násady rýchleného plôdika šťuky severnej, ktoré prebehlo dňa 16.04.2024.
Z činnosti rybárskej stráže - výpomoc pri distribúcii násad

Z kontroly rybárskej stráže v MsO Hlohovec

Dňa 19.4.2024 sa uskutočnila ďalšia spoločná kontrola výjazdovej skupiny rybárskej stráže, Slovenského rybárskeho zväzu rada Žilina na revíroch SRZ MsO Hlohovec. Drobné nedostatky boli riešené nápravou a dohovorom. Napriek nepriaznivému počasiu bolo skontrolovaných 22 rybárov.
Z kontroly rybárskej stráže v MsO Hlohovec

Z kontroly rybárskej stráže na organizácii

Dňa 18.4.2024 sa uskutočnila spoločná kontrola výjazdovej skupiny rybárskej stráže, Slovenského rybárskeho zvezu rada Žilina na revíroch MO SRZ Nové Mesto nad Váhom na kaprových a pstruhových vodách. Pri kontrole bol spísaný jeden záznam o previnení.
Z kontroly rybárskej stráže na organizácii

Spoločná kontrola Enviropolície a rybárskej stráže na úvod pstruhovej sezóny.

V rámci nadviazanej spolupráce s príslušníkmi enivorpolície Prezídia policajného zboru oddelenia Žilina a rybárskej stráže Rady SRZ sme sa na úvod pstruhovej sezóny dňa 16.04.2024 vybrali na VN Palcmanskú Mašu a VVN Bešeňovú súčasne. Úlohou tejto kontroly bolo dodržiavanie platných právnych predpisov na úseku rybárstva, platnosť dokladov, zakázané spôsoby lovu rýb na pstruhových vodách, overenie funkčnosti projektu sms hosťovačky a i. Spoločných kontrol ...
Spoločná kontrola Enviropolície a rybárskej stráže na úvod pstruhovej sezóny.

Z činnosti rybárskej stráže na úvod pstruhovej sezóny

Dňa 16.4.2024 sa nám začala Pstruhová sezóna. Členovia výjazdovej skupiny rybárskej stráže Rady SRZ sa preto vybrali na kontrolu rybárskeho revíru Revúca 3-3220-4-1. Čiastkové povodie rieky Revúca obhospodaruje MsO Ružomberok. Daždivé počasie neprialo, prišlo dosť veľké ochladenie aj napriek tomu sa k vode dostavilo niekoľko nadšencov lovu Pstruhov. Pri kontrole RS sa nám síce nepodarilo zdokumentovať žiaden pekný úlovok Pstruha. Ryby reagovali na ponúknuté ...
Z činnosti rybárskej stráže na úvod pstruhovej sezóny

Lov z člna od 01.01 do 31.05 na VD - VN?

Z viacerých dotazov nielen členov rybárskej stráže uvádzame stanovisko Ing. Tibora Dobiaša - špecialistu pre koncepčné materiály a legislatívne predpisy, odbor koncepcií a implemetácie projektov SRZ Rada Žilina.
Lov z člna od 01.01 do 31.05 na VD - VN?