VN Zilina cover image
VN Zilina
VN Zilina
Všetko okolo VN Žilina
Vytvorené Mar 16, 2023
60 Články
1 Sledujúci

VN Žilina: zber odpadu 19.06.2024

Dňa 19.06.2024 sa uskutočnil menší zber odpadu zamestnancami sekretariátu SRZ - Rada Žilina. Vyzbieralo sa okolo 20 vriec odpadu. Vďaka zamestnancom Vodohospodárskej výstavby š.p., bola väčšina týchto vriec odvezená. Niekoľko vyzbieraných vriec a väčšieho odpadu odviezli aj brigádnici.  
VN Žilina: zber odpadu 19.06.2024

VN Žilina: zarybnenie úhorom

Dňa 18.06.2024, bol rybársky revír VN Žilina číslo: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina), zarybnený násadou odkŕmeného úhora európskeho v celkovom počte 3000 kusov. Ryby boli po privezení od dodávateľa postupne "aklimatizované" a následne rozvezené na rôzne časti vodnej nádrže pomocou člna, kde nájdu najvhodnejšie úkrytové podmienky.  
VN Žilina: zarybnenie úhorom

VN Žilina: presúvanie "hniezd" + pokračujúci neres rýb

Počas posledného májového týždňa, prebehlo na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina) presúvanie hniezd, určených na podporu prirodzeného neresu rýb. Približne 90% percent z celkového počtu "hniezd" bolo ponechaných vo vodnej nádrži a opatrne presunutých, nakoľko tieto hniezda boli "obsypané" pleskáčom vysokým, ktorý pokračoval v nerese a ďalšími druhmi rýb.
VN Žilina: presúvanie

VN Žilina: fotogaléria z pravidelných kontrol RS - máj 2024

  Prinášame Vám drobnú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže SRZ Rada Žilina, zameranej na dodržiavanie rybárského práva na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO) počas mesiaca máj 2024.  
VN Žilina: fotogaléria z pravidelných kontrol RS  - máj 2024

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu pleskáča vysokého

  Tak ako každý rok, tak ani tento nebol výnimkou a na rybárskom revíri VN Žilina (SRZ Rada Žilina), sa začalo s vytváraním podmienok, ktoré majú za úlohu imitovať vhodné prirodzené prostredie pre úspešný neres pleskáča vysokého a ďalších druhov rýb. 
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu pleskáča vysokého

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - apríl 2024

S príchodom jari a postupným nárastom teploty vody na rybárskom revíri VN Žilina, č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina), sa postupuje aj s podporou prirodzeného neresu rýb.   
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - apríl 2024

VN Žilina: kontroly RS počas veľkonočných sviatkov

Aj počas veľkonočných sviatkov sa uskutočňujú kontroly rybárskej stráže SRZ - Rada Žilina na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a v chránenej rybej oblasti - Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3. 
VN Žilina: kontroly RS počas veľkonočných sviatkov

VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - marec 2024

S príchodom jari a postupným nárastom teploty vody na rybárskom revíri VN Žilina (SRZ - Rada Žilina), sa postupuje aj s podporou prirodzeného neresu rýb.   
VN Žilina: podpora prirodzeného neresu rýb pokračuje - marec 2024

VN Žilina: foto - Veľké čistenie 23.03.2024

Dňa 23.03.2024 sa uskutočnil 7. ročník zberu odpadu organizovaný Eko Friendly Žilina na čele s Mgr. Karolom Haasom, ku ktorému sa tento rok pridal aj Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina. 
VN Žilina: foto - Veľké čistenie 23.03.2024

VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody, zároveň prichádza aj postupne čas prirodzenej reprodukcie rýb. Preto na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina) sa postupne pokračuje s výrobou "hniezd". 
VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb