VN Zilina cover image
VN Zilina
VN Zilina
Všetko okolo VN Žilina
Vytvorené Mar 16, 2023
25 Články
1 Sledujúci

VN Žilina - odstránenie posledných "hniezd"

Počas dní 15.08.2023 a 16.08.2023 prebehlo odstránenie posledných "hniezd" na podporu prirodzeného neresu rýb na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1.
VN Žilina - odstránenie posledných

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS - júl 2023

Prinášame Vám malú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 počas mesiaca júl 2023.
VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS - júl 2023

VN Žilina - kontrola RS

Prinášame Vám fotogalériu z kontrolnej činnosti rybárskej stráže na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1, ktorá prebehla aj počas prvého prázdninového víkendu. 
VN Žilina - kontrola RS

VN Žilina - kontroly RS

Prinášame Vám fotogalériu z kontrolnej činnosti rybárskej stráže na pridelených rybárskych revíroch VN Žilina č. 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ CHRO č.: 3-0160-4-3.
VN Žilina - kontroly RS

VN Žilina - podpora prirodzeného neresu rýb pokračovanie

Aj v mesiaci jún sa na rybárskom revíri VN Žilina pokračovalo s vytváraním podmienok na podporu prirodzeného neresu rýb. 
VN Žilina - podpora prirodzeného neresu rýb pokračovanie

VN Žilina - zarybnenie Pd2

Dnes (23. júna 2023), bol rybársky revír VN Žilina č.: 3-6010-1-1 zarybnený násadou pstruha dúhového (Pd2) o celkovej váhe 600 kg. Ryby boli dodané zo strediska SRZ - Rada Žilina.
VN Žilina - zarybnenie Pd2

Biokoridor VDŽ - ichtyologický prieskum fotogaléria

Začiatkom mesiaca jún 2023 sa uskutočnil ichtyologický prieskum Biokoridoru VDŽ č.: 3-0160-4-3, zameraný na druhové zloženie ichtyofauny a početnosť jednotlivých druhov rýb. Ichtyologický prieskum uskutočnili pracovníci Odboru Ichtyológie a ekológie rybárskych revírov SRZ - Rada Žilina, ktorým asistoval rybársky hospodár a rybárska stráž na revíroch VN Žilina a Biokoridor VDŽ. 

VN Žilina - pokračovanie v odstraňovaní a presúvaní hniezd + neres pleskáča

Tento týždeň sa pokračovalo s odstraňovaním a presúvaním "hniezd"  na podporu prirodzeného neresu rýb. 
VN Žilina - pokračovanie v odstraňovaní a presúvaní hniezd + neres pleskáča

VN Žilina - postupné odstraňovanie starých hniezd a neres plotice fotogaléria

V priebehu tohto týždňa sa začalo s odstraňovaním starých hniezd, ktoré boli umiestnené do vodnej nádrže ako prvé, bližšie k brehu už začiatkom marca. Hniezda po približne dvanástich týždňoch prestali plniť svoj účel a začali byť v štádiu rozkladu. Preto, po dôkladnej kontrole bolo odstránených približne 40 ks. Časť umelého materiálu z odstránených hniezd (kotvy, fľaše, bóje, špagáty, atď...) sa odloží na ďalší rok a prírodný materiál sa po ...
VN Žilina - postupné odstraňovanie starých hniezd a neres plotice fotogaléria