VN Zilina cover image
VN Zilina
VN Zilina
Všetko okolo VN Žilina
Vytvorené Mar 16, 2023
47 Články
1 Sledujúci

VN Žilina: čistenie revíru od odpadu

V priebehu posledného februárového týždňa, prebehol zber odpadu z ďalšej časti  rybárského revíru VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina). Rybársky hospodár s členom rybárskej stráže vyzbierali 13 vriec drobného odpadu, niekoľko kusov väčšieho odpadu a odstránili starý rozpadnutý prístrešok. Vďaka výbornej spolupráci s Vodohospodárskou Výstavbou, š.p. Bratislava, bude tento vyzbieraný odpad odvezený ich pracovníkmi.
VN Žilina: čistenie revíru od odpadu

VN Žilina / Biokoridor VDŽ: priebežný zber odpadu

Počas posledných dní prebehol priebežný zber a odvoz odpadu členmi rybárskej stráže (SRZ Rada - Žilina) počas pravidelných kontrol rybárskych revírov VN Žilina a Biokoridor VDŽ. 
VN Žilina / Biokoridor VDŽ: priebežný zber odpadu

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: január 2024

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže z mesiaca január 2024, na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO). Aj v tomto mesiaci bolo počasie premenlivé, vyššie teploty začiatkom mesiaca vystriedal celodenný mráz a tak, vodná hladina nádrže zamrzla na niekoľko dní na 80%, čo sa aj odrazilo na návštevnosti revíru. Počas kontrol rybárskej stráže na VN Žilina, neboli ...
VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: január 2024

VN Žilina - zaujímavosť z roku 2023 (zaznamenaný neres býčka rúrkonosého)

Na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina) každoročne rybársky hospodár spolu s členmi rybárskej stráže a ostatnými dobrovoľníkmi podporujú prirodzený neres rýb - vytváraním rozličných podmienok imitujúcich prirodzené prostredie pre ich prirodzený neres (v skratke "hniezda"), čím sa prispieva aj k podpore druhovej rozmanitosti rýb žijúcich na našej vodnej nádrži, ale aj v priľahlých rybárskych revíroch a táto činnosť má dokázateľne ...
VN Žilina - zaujímavosť z roku 2023 (zaznamenaný neres býčka rúrkonosého)

Biokoridor VDŽ - fotogaléria z nedávnych kontrol RS

Kontroly rybárskej stráže sa pravidelne vykonávajú aj na rybárskom revíri Biokoridor VDŽ - Chránená rybia oblasť, č.: 3-0160-4-3 (SRZ Rada Žilina), preto Vám prinášame fotogalériu z fotiek zaznamenaných počas nedávnych kontrol z tohto zaujímavého prostredia.
Biokoridor VDŽ - fotogaléria z nedávnych kontrol RS

VN Žilina - koncoročný zber odpadu

Tak, ako počas celého roka 2023, tak aj koncom decembra prebehlo drobné zbieranie a odvoz odpadu počas kontrol rybárskej stráže na rybárskom revíri VN Žilina. Veľa ľudí navštevuje Vodne dielo Žilina za účelom rekreácie, oddychu alebo športu, no smutné je, že sa stále nájdu medzi nimi ľudia, ktorí si nevážia životné prostredie. 
VN Žilina - koncoročný zber odpadu

VN Žilina - zber vianočných stromčekov

Každý rok po sviatku "Troch kráľov" prebieha zber použitých vianočných stromčekov pre náš rybársky revír VN Žilina č.: 3-6010-1-1 SRZ Rada Žilina a tento rok nebol výnimkou. 
VN Žilina - zber vianočných stromčekov

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: december 2023

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z kontrolnej činnosti rybárskej stráže za mesiac december 2023, na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO). Tento mesiac bol charakteristický premenlivým počasím, čo sa aj odrazilo na návštevnosti revíru. Po snehových prehánkach prišlo oteplenie a silné zrážky, ktoré spôsobili zvýšenie vodnej hladiny Váhu a s tým spojené "zakalenie" vodnej nádrže + priplavený rozličný odpad a ...
VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: december 2023

VN Žilina - kontroly rybárskej stráže počas vianočných sviatkov

Pravidelné kontroly rybárskej stráže prebehli aj počas vianočných sviatkov na našich rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO). 
VN Žilina - kontroly rybárskej stráže počas vianočných sviatkov