Kategória VN Zilina
avatar
8 minutové čítanie

Biokoridor VDŽ - zber odpadu a odstránenie nelegálnych prístreškov

Biokoridor VDŽ - zber odpadu a odstránenie nelegálnych prístreškov

Počas predchádzajúceho víkendu v dňoch 13.05.2023 a 14.05.2023 prebehlo odstraňovanie opustených nelegálnych prístreškov a zber odpadu na ďalšej časti biokoridoru. Odstránených bolo 6 nelegálnych prístreškov, vyzbieralo sa viac ako 80 vriec drobného a niekoľko stoviek kíl nadrozmerného odpadu. Bol naplnený jeden veľkokapacitný kontajner, no ani to nestačilo a ďalší nadrozmerný odpad bol nachystaný na odvoz vedľa kontajneru, do ktorého sa už nezmestil, ako napríklad: rozobrané chladničky, časti bicyklov, časti nábytku a pod. 

Zber odpadu zabezpečil rybársky hospodár na revíroch SRZ Rada Žilina - VN Žilina a Biokoridor VDŽ v spolupráci s aktívnym občanom Martinom Solárom. Zúčastnením dobrovoľníkom boli poskytnuté vrecia, ochranné a pracovné pomôcky zo strany SRZ - Rada Žilina. 

Vďaka spolupráci s mestom Žilina a jeho zamestnancami na čele s primátorom Mgr. Petrom Fiabáne, bol na zber odpadu poskytnutý veľkokapacitný kontajner a vďaka starostovi obce Teplička nad Váhom Ing. Viliamom Mrázikom, bude zabezpečený odvoz vyzbieraného odpadu vo vreciach a nadrozmerného odpadu, ktorý sa už do VKK nezmestil. 

Žiaľ, nad naše možnosti a sily, bolo odstrániť všetok odpad, ako zhnité koberce, zhnité časti nábytku, drobné odpady v štádiu rozkladu a podobne... S čistením biokoridoru budeme pokračovať na ďalšej časti. 

Pozrite si fotogalériu nižšie: 

0 Komentár