Kategória VN Ruzin
avatar
5 minutové čítanie

Január 2024 na VN Ružín

Január 2024 na VN Ružín

Aj v januári sme prevádzali kontroly na pridelenom revíri . Počas januára postupne vodná hladina zamŕzala a nepriaznivé počasie, ktoré sa prejavovalo silnými, nárazovými vetrami  veľmi  nelákalo loviacich rybárov. Našli sa pravdaže aj "skalní" ktorých ani nepriazeň počasia neodradila. Na niektorých miestach sa ľadová pokrývka nevytvorila a tieto miesta využívajú rybári k lovu. Prinášam Vám niekoľko fotografií zo zimnej nádhery na našej nádrži. 

Technické zariadenia  pri hrádzi
Technické zariadenia  pri hrádzi
Pohľad z hrádze VN Ružín od administratívnej budovy.
Pohľad z hrádze VN Ružín od administratívnej budovy.
Z mosta pod hotelom Sivec
Z mosta pod hotelom Sivec
Hausbóty na Ružíne
Hausbóty na Ružíne
"Pod Bradanom"
"Pod Bradanom"
Vápenka pri Margecanoch
Vápenka pri Margecanoch
Primrznutá norná stena 
Primrznutá norná stena 
Pohľad od červenej lávky po prúde
Pohľad od červenej lávky po prúde
Od tunela proti prúdu
Od tunela proti prúdu
Za tunelom 1.
Za tunelom 1.
Za tunelom 2.
Za tunelom 2.
Rolová
Rolová
Ku tunelu
Ku tunelu
Komentáre sú vypnuté autorom