VN Ruzin cover image
VN Ruzin
VN Ruzin
Všetko okolo VN Ružín
Vytvorené Mar 15, 2023
19 Články
0 Sledujúci

Spoločná kontrola v súčinnosti z PZ Kysak

Spoločné kontroly loviacich rybárov s policajnou hliadkou prevádzame aj na VN Ružín. Robíme to zo služobného člna PZ Kysak. Kontroly tak dostávajú širší záber, kde sú rybári kontrolovaní aj z iných hľadísk než je výkon rybárskeho práva, sú upozorňovaní na zákaz vjazdu motorovými vozidlami do zátopovej oblasti a na iné zakázané činnosti. Zo strany polície bola táto kontrola preventívna  a neboli uložené previnilcom žiadne pokuty. Len boli upozornení na ...
Spoločná kontrola v súčinnosti z PZ Kysak

VN Ružín - dôležité upozornenie

Priatelia rybári, telefonicky pred malou chvíľou mi oznámili, že zajtra 17.08.2023 od rána 8:00 hod. do 15.00 bude na vodnej nádrži Ružín prevádzaný výcvik hasičských činností po celej vodnej ploche. Žiadam Vás o vzájomnú ohľaduplnosť.Ďakujem. Rudo Halmi, rybársky hospodár na VN Ružín
VN Ružín - dôležité upozornenie

Aj VN Ružín Rada SRZ Žilina zarybnila násadou úhora.

Dňa 28.6.2023 sme zarybnili nádrž násadou odkŕmeného úhora v množstve 15kg.
Aj VN Ružín Rada SRZ Žilina zarybnila násadou úhora.

Zo života na nádrži

Na nádrži boli po niekoľkých rokoch zorganizované preteky. Pozrite si niekoľko fotografií z akcie.
Zo života na nádrži

Čistenie naplaveného odpadu

Po pár dňoch daždivého počasia sa na norných stenách nazhromaždil odpad z osád a obcí na prítokoch do nádrže. Slovenský Vodohospodársky Podnik (SVP) po nahlásení stavu použije techniku na vyberanie tohto odpadu. Efektivita tohto systému je evidentná na celej nádrži. Máme ozaj čisté brehy na Ružíne. Vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto aktivite. 
Čistenie naplaveného odpadu

Kontrola výkonu rybárskeho práva po zarybnení.

Včera naša skupina vykonala kontrolu rybárskeho práva na VN Palcmanská Maša po zarybnení. Aj napriek zarybneniu krásnou násadou pstruha (600 kg) rybári zrejme dali prednosť v sobotu prácam na záhradkách. Na brehoch prekrásnej vodnej nádrže bolo nezvyklo pusto. Pozrite si aspoň zábery z nádrže.
Kontrola výkonu rybárskeho práva po zarybnení.