VN Ruzin cover image
VN Ruzin
VN Ruzin
Všetko okolo VN Ružín
Vytvorené Mar 15, 2023
38 Články
0 Sledujúci

Pokračovali sme v zarybňovaní VN Ružín.

RADA SRZ Žilina do nádrže vysadila 4 000 kusov odkŕmeného úhora. Úhoriky sme vysádzali do miest, kde sú členité brehy a majú veľa možností úkrytov. Pozrite si niekoľko obrázkov s akcie.
Pokračovali sme v zarybňovaní VN Ružín.

VN Ružín a povodňový výcvik - upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie Vám oznamuje, že v dňoch 18. 06. 2024 až 20. 06. 2024 so súhlasným stanoviskom SVP, š. p. sa uskutoční na vodnej ploche Ružín povodňový výcvik pre príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie.
VN Ružín a povodňový výcvik - upozornenie

Kontrola výkonu rybárskeho práva na VN Ružín

V nedeľu sme vykonali kontrolu výkonu rybárskeho práva na VN Ružín v spolupráci s políciou v Kysaku. Skontrolovali sme loviacich rybárov pomocou policajného služobného člna. V tomto roku takéto kontroly budú častejšie. Prosím Vás dávajte si pozor mimo iné aj na nebezpečne vyvezené nástrahy - šnúry ponad vodnú hladinu a v neposlednom rade na zakázané použítie člnov so spaľovacím motorom. To je na Ružíne dovolené len na dvoch tabuľami vyznačených úsekoch.
Kontrola výkonu rybárskeho práva na VN Ružín

Vyberanie osadených výterových hniezd

Každoročne pred lovnou sezónou vyberáme výterové hniezda. Pozrite si niekoľko fotografií z akcie.
Vyberanie osadených výterových hniezd

VN Ružín a kontrola revíru

Dňa 16.03.2024 prebiehala pravidelná kontrola revíru VN Ružín. Počas kontroly boli počas lovu kontrolovaný dvaja loviaci, ktorí lovili na položenú s nastraženou mŕtvou rybkou. Loviaci boli poučený o všeobecnom zákaze lovu rýb v kaprových vodách a odovzdaný na ďalšie riešenie.
VN Ružín a kontrola revíru

Výroba umelých neresísk.

Vo februári sme priniesli nejaký materiál na výrobu neresísk z umelého trávnika a začiatkom marca keď voda ešte nedosahuje potrebnú teplotu na výter, z prineseného materiálu vyrobíme nové hniezda, ktoré použijeme s tými, ktoré sme mali osadené v minulých rokoch. Prinášam Vám niekoľko fotografií z ich výroby.
Výroba umelých neresísk.

Z činnosti našej skupiny vo februári.

Vo februári sme vykonávali na priehrade obhliadky revíru, kontroly loviacich  rybárov, vykonávali kontrolu čistoty brehov, plánovali sme zorganizovanie brigád na zber odpadu prineseného prítokmi Ružína. Vo februári bolo na brehoch priehrady vďaka počasiu nezvykle rušno. Rybári lovili úspešne kaprov a pleskáčov vysokých. Niekedy v lete tak ryby neberú ako v januári (ulovený kapor vážil 20kg) a februári. V neposlednom rade sme hľadali materiál na stavbu výterových ...
Z činnosti našej skupiny vo februári.

Január 2024 na VN Ružín

Aj v januári sme prevádzali kontroly na pridelenom revíri . Počas januára postupne vodná hladina zamŕzala a nepriaznivé počasie, ktoré sa prejavovalo silnými, nárazovými vetrami  veľmi  nelákalo loviacich rybárov. Našli sa pravdaže aj "skalní" ktorých ani nepriazeň počasia neodradila. Na niektorých miestach sa ľadová pokrývka nevytvorila a tieto miesta využívajú rybári k lovu. Prinášam Vám niekoľko fotografií zo zimnej nádhery na našej nádrži. 
Január 2024 na VN Ružín