VN Ruzin cover image
VN Ruzin
VN Ruzin
Všetko okolo VN Ružín
Vytvorené Mar 15, 2023
29 Články
0 Sledujúci

Január 2024 na VN Ružín

Aj v januári sme prevádzali kontroly na pridelenom revíri . Počas januára postupne vodná hladina zamŕzala a nepriaznivé počasie, ktoré sa prejavovalo silnými, nárazovými vetrami  veľmi  nelákalo loviacich rybárov. Našli sa pravdaže aj "skalní" ktorých ani nepriazeň počasia neodradila. Na niektorých miestach sa ľadová pokrývka nevytvorila a tieto miesta využívajú rybári k lovu. Prinášam Vám niekoľko fotografií zo zimnej nádhery na našej nádrži. 
Január 2024 na VN Ružín

VN Ružín koniec roka 2023

Aj  počas decembra vykonávala naša skupina kontrolu zvereného revíru a loviacich rybárov. Počasie sa počas tohto mesiaca vyšantilo na okolitej prírode rôznymi podmienkami raz to boli trvalé dažde, inokedy krásne jesenné počasie. Počas "krajších" dní sa aj rybárom viac chcelo vybehnúť do prírody na svoj obľúbený revír. Pozrite si niekoľko fotografií z našej činnosti ako aj stavu nášho revíru.
VN Ružín koniec roka 2023

Zima prišla aj na VN Ružín.

Pani zima prišla aj na VN Ružín, kde pozakrývala nedostatky, ktoré zanechali niektorí Ľudia pri svojej návšteve. Pozrite si niekoľko fotografií z našej činnosti.
Zima prišla aj na VN Ružín.

Šťuky do VN Ružín aj v novembri

Po úspešnom jarnom zarybnení šťukou rýchlenou Rada SRZ Žilina dodala na jesenné zarybnenie aj násadu šťuky rôznych veľkostí v množstve 367kg v hodnote 3 633,30€. Pozrite si zábery z tohto zarybnenia.
Šťuky do VN Ružín aj v novembri

Po zarybnení ...

Po každom zarybnení, hlavne ktoré prebehlo za zníženej viditeľnosti robíme kontrolu v nasledujúci deň, aby sme skontrolovali miesta zarybňovania a odstránili prípadné nedostatky, ktoré sme potme nevideli. Pozrite si krátke video a dve fotografie z hladiny Ružína.
Po zarybnení ...

Na Ružíne pokračujeme v zarybňovaní.

Osemnásteho novembra sme ešte zarybňovali VN Ružín, kde užívateľ Rada SRZ Žilina dodala na vysadenie kapra K3 o priemernej hmotnosti 2,3kg. Vysadili sme 3 100kg krásneho zdravého kapra. Pozrite si niekoľko fotografií z akcie.
Na Ružíne pokračujeme v zarybňovaní.

VN Ružín - dôležité upozornenie

Priatelia, dnes som dostal mailom oznam o cvičení Hasičov na vodnej ploche VN Ružín. Preto Vás žiadam o ohľaduplnosť k cvičiacim záchranárom. Ďakujem.
VN Ružín - dôležité upozornenie

V zarybnení VN Ružín pokračujeme.

Aj 28.10.pokračovala Rada v zarybnení kaprom dvojročným v množstve 2 600kg v hodnote 10 400€ a dodala aj 325kg trojročného kapra v hodnote 1 235€. Tohto roku bolo vody v Ružíne dosť a preto aj zarybnenie bolo bezproblémové. Pozrite si pár fotografií zo zarybnenia.
V zarybnení VN Ružín pokračujeme.

Inventúra na výlove

Naša skupina RS sa aktívne zúčastnila na výlove Vrbového rybníka na stredisku v Brzotíne.
Inventúra na výlove