Kategória VN Liptovska Mara
avatar
4 minutové čítanie

Liptovská Mara kontrola rybárskej stráže

Liptovská Mara kontrola rybárskej stráže

Dňa 19.júla vo večerných a neskorých nočných hodinách bola vykonaná kontrola RS na VN Liptovská Mara 3-5340-1-1. Počas kontroly bolo skontrolovaných 38.loviacich rybárov u ktorých sa vyskytli drobné nedostatky vyriešené pohovorom a odstránené na mieste. V troch prípadoch boli zaznamenané a zdokumentované tri priestupky. V prvom prípade išlo o privlastnenie si 1.ks kapra ktorý nedosahoval minimálnu lovnú mieru,hoci dotyčný mal v prehľade o úlovkoch napísanú veľkosť 41.cm. Po kontrolnom meraní bola nameraná veľkosť 37,5.cm vec je v štádiu riešenia. V druhom a treťom prípade išlo o jedného rybára ktorý nemal ukončený deň lovu zo dňa 18.7.a zámerne znečistil breh vnútornosťami s ulovenej ryby. Kontroly na VN.Liptovská Mara budú pokračovať ako aj v denných tak aj v nočných hodinách v priebehu celej sezóny.

Komentáre sú vypnuté autorom