Jozef cover image
Jozef
Jozef
@VN_LiptovskáMara_2
Pridaný/á Mar 12, 2024
2 články
0 sledujúci
0 sleduje

Liptovská Mara kontrola rybárskej stráže

Dňa 19.júla vo večerných a neskorých nočných hodinách bola vykonaná kontrola RS na VN Liptovská Mara 3-5340-1-1. Počas kontroly bolo skontrolovaných 38.loviacich rybárov u ktorých sa vyskytli drobné nedostatky vyriešené pohovorom a odstránené na mieste. V troch prípadoch boli zaznamenané a zdokumentované tri priestupky. V prvom prípade išlo o privlastnenie si 1.ks kapra ktorý nedosahoval minimálnu lovnú mieru,hoci dotyčný mal v prehľade o úlovkoch napísanú ...
Liptovská Mara kontrola rybárskej stráže

VN Liptovská Mara a akcia čisté brehy 2024

V dňoch 15.3 a 22.3 bola na VN Liptovská Mara vykonaná brigáda v rámci akcie ČISTÉ BREHY. Odpad ktorý bol separovaný a vyzbieraný bol následne odvezený na skládku. Brigáda bola vykonaná v časti Liptovský Trnovec, Ondrašová a štrkopiesky.Na brigáde sa zúčastnili študenti Gymnázia a Hotelovej akadémie Liptovský Mikuláš, členovia OZ Lipa pod vedením p.Romana Behala ako aj OÚ v Liptovskom Trnovci. Všetkým zúčastneným patrí za odvedenú prácu veľká vďaka.
VN Liptovská Mara a akcia čisté brehy 2024