Kategória VN Slnava
avatar
4 minutové čítanie

Nočná spoločná kontrola VN Sĺňava

Nočná spoločná kontrola VN Sĺňava

Dňa 7.7.2023 na 8.7.2023 prebehla nočná kontrola RS v spolupráci s PZ Piešťany na revíroch Rady Žilina a to VN Sĺňava 2-5270 1-1 a MsO Piešťany Váh č.6 2-4410 1-1. Počas kontroly bolo zdokumentovaných a spísaných päť priestupkov a dve podozrenia z trestného činu pytliactva na úseku rybárstva . Najčastejšie priestupky boli neukončený lov, nezačatý lov, nezapísané váhy a neplatný rybársky lístok. Čo sa týka podozrenia z trestného činu pytliactva boli zistené v dvoch prípadoch privlastnené ušľachtilé ryby nedosahujúce lovnú mieru a z toho v jednom prípade aj privlastnená a nezapísaná ušľachtilá ryba nedosahujúca lovnú mieru. Nakoľko sa ryby nachádzali v živom a nepoškodenom stave, nevznikla žiadna škoda a ryby boli pustené na slobodu. Za spoluprácu a perfektne vykonanú prácu sa chcem poďakovať chlapcom z RS MsO Piešťany a za súčinnosť a podporu aj PZ Piešťany, RS Rady Žilina.

Komentáre sú vypnuté autorom