VN Slnava cover image
VN Slnava
VN Slnava
ČÍSLO REVÍRU: 2-5270-1-1 CHARAKTER REVÍRU: kaprový lovný UŽÍVATEĽ: SRZ RADA ŽILINA ROZLOHA: 501 ha
Vytvorené Mar 9, 2023
40 Články
0 Sledujúci

Spoločná kontrola VN Sĺňava, VN Kráľová a Váh č.6

Ďalšie spoločne kontroly rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina sa uskutočnili v dňoch 17,18.6. 2024 na revíroch VN- Sĺňava, Váh č.6. , VN- Kráľová. Zdokumentované boli dva priestupky nezapísaný kapor rybničný v povolený na rybolov 65 cm, pokračovanie v love po dosiahnutý denného limitu 5 kg. Niektorým rybárom zákon a vyhláška o rybárstve nič nehovorí.
Spoločná kontrola VN Sĺňava, VN Kráľová a Váh č.6

VN Sĺňava a zarybnenie Sumcom

Dňa 13. 6. 2024 prebehlo zarybnenie VN Sĺňava našou najväčšou rybou Sumcom veľkým. Ryba nám bola privezená zo strediska Malé Zálužie o veľkosti 5cm v ôsmych vreciach, ktoré sme následne aj za podpory nášho oblastného ichtyológa rozviezli na člne popri brehu cca 3 km na miesta s výskytom dostatočných úkrytov. Násada Sumca bola zdravá a vysoko životaschopná, čo sme mohli pozorovať aj pri vysádzaní rybky do jej prirodzeného prostredia. Poďakovanie patrí ...
VN Sĺňava a zarybnenie Sumcom

VN Sĺňava - spoločná kontrola rybárskej stráže

Spoločná kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu rada Žilina v spolupráci z OO PZ Piešťany sa uskutočnila v dňoch 6,7, 6.2024 na revíroch 2-5270-1-1 VN Sĺňava, Váh č.6. 2-4410-1-1. Počas kontroly boli zaznamenané drobné nedostatky ktoré sa riešili nápravou a dohovorom.
VN Sĺňava - spoločná kontrola rybárskej stráže

Spoločná kontrola VN Kráľová a VN Sĺňava

V dňoch 1,2,3.6. 2024 sa uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina na revíroch VN- Sĺňava 2-5270-1-1, VN- Kráľová 2-4930-1-1. Pri kontrole boli zdokumentované priestupky na úseku rybárstva nedodržanie lovnej miery rýb, nezapísané úlovky v povolení na rybolov, neplatné rybárske lístky. Ďalšie priestupky boli riešené dohovorom a nápravou. Kontrola bola zamerané na úlovky rybárov dodržiavanie lovných mier a ...
Spoločná kontrola VN Kráľová a VN Sĺňava

VN Sĺňava a osádzanie umelých hniezd

Dňa 12.marca 2024 bolo na VN Sĺňava 2-5270-1-1 osadených 134 hniezd z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a ostatných druhov rýb. Hniezda zostanú vo vode až do 31. mája, aby sa nám na nich povytierali ryby, ktoré sa vytierajú pri vyššej teplote vody. Osadené boli ako každoročne v Ratnovskej zátoke, v CHRO, v okolí kamenného násypu a v prístave areálu dolnej hate. Hniezda sme vyrábali dňa 9. marca, keďže nám počasie ...
VN Sĺňava a osádzanie umelých hniezd

Výroba hniezd z kokosového vlákna na podporu neresu ZUBÁČA a ostatných druhov rýb VN Sĺňava (2-5270-1-1)

Naša milovaná VN Sĺňava ako každoročne zažíva stretnutie rybárov. Všetci sa tu stretávame za účelom výroby hniezd z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a následne aj ostatných druhov rýb. Výroba hniezd sa konala na juhozápadnej strane VN Sĺňava, pri areáli hate povodia Váhu. Stretli sme sa tu všetko mimoriadne dobrí ľudia, ktorým nie je ľahostajný stav našich vôd a svojim pričinením sa snažia podporiť dobrú vec. Blíži ...
Výroba hniezd z kokosového vlákna na podporu neresu ZUBÁČA a ostatných druhov rýb VN Sĺňava (2-5270-1-1)

VN Sĺňava a kontrola RS

Kontroly rybárskej stráže pokračujú aj v mesiaci Marec dňa 6.3.2024 sa uskutočnila spoločná kontrola na revíroch VN- Sĺňava 2-5270-1-1, Váh č.6. 2-4414-1-1 CHaP, Štrkovisko Dlhé kusy,Štrkoviská Kazety 1,2,3,4 Horná Streda , Kanál 2-4410-1-1. Medzi úlovkami prevažoval Kapor rybničný. Celkovo bolo skontrolovaných 13 loviac rybárov. Malé priestupky boli riešené dohovorom.
VN Sĺňava a kontrola RS

Podpora neresu Ostrieža na VN Sĺňava

Dňa 28.2. 2024 boli po VN Sĺňava rozvezené a poukladané na rôzne miesta vianočné stromčeky. Tieto stromčeky budú slúžiť na podporu prirodzeného neresu Ostrieža zelenkavého, Zubáča veľkoústeho a neskoršie aj pre iné druhy rýb. Celkovo bolo osadených 26 kusov stromčekov, ktoré sme vyzbierali od známych. Doposiaľ sa hniezda na vodnej nádrži vyrábali len z kokosového vlákna, ktoré funguje vynikajúco, ale Ostriežovi zelenkavému tieto hniezda nevyhovujú na ...
Podpora neresu Ostrieža na VN Sĺňava

Kontroly revírov Rady SRZ

Kontroly revírov pokračujú aj v týchto skoro jarných, slnečných dňoch. Dňa 16. 02. 2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže na revíroch VN Sĺňava, štrkovisko Dlhé Kusy a štrkoviská Horná Streda 1-4. Skontrolovaných bolo spolu osem loviacich. Ryby v celku reagovali na ponúknuté nástrahy a rybári sa tešili z prvých tohtoročných úlovkov. Kontroly sa zúčastnil aj náš oblastný ichtyológ Filip Miklánek za účelom zoznámenia sa s novými zväzovými ...
Kontroly revírov Rady SRZ