VN Slnava cover image
VN Slnava
VN Slnava
ČÍSLO REVÍRU: 2-5270-1-1 CHARAKTER REVÍRU: kaprový lovný UŽÍVATEĽ: SRZ RADA ŽILINA ROZLOHA: 501 ha
Vytvorené Mar 9, 2023
14 Články
0 Sledujúci

Spoločná kontrola VN Sĺňava

Dňa 1.9.2023 na 2.9.2023 prebehla nočná kontrola RS v spolupráci s PZ Piešťany na revíri Rady Žilina VN Sĺňava 2-5270 1-1 . Počas kontroly boli zdokumentované a spísané 4 záznamy o previnení z toho bol 1 priestupok a 3 podozrenia z trestného činu pytliactva na úseku rybárstva . Priestupok sa týkal neplatného rybárskeho lístka . Čo sa týka podozrenia z trestného činu pytliactva boli zistené vo všetkých troch prípadoch privlastnené ryby nedosahujúce lovnú ...
Spoločná kontrola VN Sĺňava

VN Sĺňava obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Vážení športoví rybári a členovia SRZ, dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov v LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktoré organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec. Termín tréningu : 25.8. 2023 v čase: (07:00 - 18:00 hod) Termín konania: 26.8.-27.8. 2023 v čase : (5:00 - 18:00 hod) </b>Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. ...
VN Sĺňava obmedzenie výkonu rybárskeho práva

VN Sĺňava zarybnenie Sumcom

Dňa 12. 7. 2023 prebehlo zarybnenie na revíry VN Sĺňava 2-5270 -1-1 Sumcom veľkým Su – 1 jednoročná násada nad 10 cm v počte 10 000 ks, ktorá bola dodaná podľa zarybňovacieho plánu a bola hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina. Násada bola voľne ložená tak bola roznesená okolo krajov v úseku cca 1,5 km na miestach, kde sa nachádzajú skaly, vodné trávy a naplaveniny stromov. V týchto miestach majú malé sumce dostatok úkrytov a aj potravy na svoje prežitie v ...
VN Sĺňava zarybnenie Sumcom

Nočná spoločná kontrola VN Sĺňava

Dňa 7.7.2023 na 8.7.2023 prebehla nočná kontrola RS v spolupráci s PZ Piešťany na revíroch Rady Žilina a to VN Sĺňava 2-5270 1-1 a MsO Piešťany Váh č.6 2-4410 1-1. Počas kontroly bolo zdokumentovaných a spísaných päť priestupkov a dve podozrenia z trestného činu pytliactva na úseku rybárstva . Najčastejšie priestupky boli neukončený lov, nezačatý lov, nezapísané váhy a neplatný rybársky lístok. Čo sa týka podozrenia z trestného činu pytliactva boli ...
Nočná spoločná kontrola VN Sĺňava

VN Sĺňava kontrola hniezd

Dňa 20. júna prebehla kontrola hniezd z kokosového vlákna, ktoré boli ponechané ešte vo vode na mieste kde neobmedzujú rybárov vo výkone rybárskeho práva. Hniezda sú osadené v hĺbke 60 cm pri maximálnom poklese vodnej hladiny a sú obsypané ikrou od bielej ryby predpokladá sa, že ide o ploticu alebo červenicu ostrobruchú a nad hniezdami je nespočetné množstvo čerstvo rozplávaného poteru.
VN Sĺňava kontrola hniezd

Spoločná kontrola revírov

V rámci kontrolnej činnosti sme v priebehu minulého týždňa vykonali spoločnú kontrolu revíru VN Sĺňava a revírov SRZ MsO Piešťany. Z tejto akcie Vám prinášame niekoľko fotografií.
Spoločná kontrola revírov

VN Sĺňava umelé hniezda pre ostatné druhy rýb

Dnes 20. apríla bolo osadených na VN Sľňava 10 kusov umelých neresísk z prírodného materiálu, ktoré som vyrábal z konárov tují a okrasnej trávy. Neresiská boli potopené v metrovej vode a znášajú sa v stĺpci, takže aj pri kolísaní vodnej hladiny ikra nezostane bez vody . Nakoľko sa nám otepľuje a zohrieva sa aj voda za chvíľu pôjde do neresu pleskáč a aj ostatné druhy rýb. Tieto neresiská sú cielene vyrobené práve pre tieto ryby. Miesto osadenia neresísk ...
VN Sĺňava umelé hniezda pre ostatné druhy rýb

VN Sĺňava a kontrola umelých hniezd

Dovoľujem si Vás informovať ohľadom kontroly hniezd na podporu neresu Zubáča veľkoústeho  na VN Sľňava. Dňa 13. Apríla 2023 prebehla kontrola pár náhodne vybratých hniezd v počte 5 ks, ktoré boli vizuálne skontrolované. Počas kontroly bolo zamračene s dažďom ale bez vetra, takže priam ideálne podmienky na kontrolu hniezd. Ikra z vizuálneho hľadiska vyzerá zdravo bez náznaku poškodenia a plesní. Podľa viac ročných pozorovaní je úspešnosť neresu na ...
VN Sĺňava a kontrola umelých hniezd