Milan Poláček cover image
Milan Poláček
Milan Poláček
@VN_Slnava_Milan
Pridaný/á Jul 15, 2024
2 články
0 sledujúci
0 sleduje

VN Sĺňava zarybnenie Sumcom veľkým

Dňa 10. 7. 2024 prebehlo zarybnenie VN Sĺňava 2-5270-1-1 Sumcom veľkým v počte Su1- 5 500 ks o veľkosti cca 10cm. Vonku máme už poriadne vysoké teploty, preto bol Sumec privezený voľne ložený na debny. Časť bola roznesená okolo krajov a časť bola vypustená z debny priamo do vody. Násada Sumca bola zdravá a vysoko životaschopná, čo sme mohli pozorovať aj pri vysádzaní rybky do jej prirodzeného prostredia.
VN Sĺňava zarybnenie Sumcom veľkým

Spoločná kontrola RS na revíroch v Bytči

Dňa 12. júla v podvečerných hodinách sa uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže MO Bytča a výjazdovej skupiny rybárskej stráže SRZ Rada Žilina. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie rybárskeho zákona, vykonávacej vyhlášky, kontroly známok v povolení a   platnosť rybárskych lístkov. Pri kontrole boli zistené menšie priestupky, ktoré boli vyriešené na mieste dohovorom a väčšie porušenia boli riešené spísaním záznamu o previnení. Na miestnom ...
Spoločná kontrola RS na revíroch v Bytči