VN Kralova cover image
VN Kralova
VN Kralova
Všetko okolo VN Kráľová
Vytvorené Mar 15, 2023
11 Články
2 Sledujúci

VN Kráľová a zarybnenie Šťukou plôdikom

V mesiaci Marec sa uskutočnila násada na VN- Kráľová 2-4930-1-1 Šťuka Šo plôdik vreckový v množstve 1 900 000 ks. Násada bola roznesená zo strany od Šoporne, rozniesla sa popri brehu okolo vegetácie aby mala mladá šťuka dostatočne množstvo úkrytov. Šťuku sme nasádzali plytkých a husto zarastených partiách vodnej nádrže kde má dostatok úkrytov a prirodzenej potravy.
VN Kráľová a zarybnenie Šťukou plôdikom

Z kontrol rybárskej stráže - juh

Dňa 8.4.2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže na rybárskych revíroch, ktoré má na starosti výjazdová skupina RS západ. Bolo skontrolovaných 6 revírov na ktorých sa nachádzalo spolu 17 loviacich. Pri kontrole boli zistené dva priestupky z ktorých sme jeden vyriešili dohovorom a druhý, ktorý bol podstatne závažnejší sme riešili záznamom o previnení. V kontrolách budeme pokračovať aj naďalej.
Z kontrol rybárskej stráže - juh

Čistenie brehov VN Kráľová

Pri príležitosti ,,Dňa vody“ dňa 22.3.2024 sa uskutočnilo zber odpadkov na brehu VN Kráľova do ktorého sa zapojili dobrovoľníci zo Samsungu Electronics Slovakia s.r.o. Galanta a pracovníci SVP prevádzkového strediska Šaľa . Na zbere sa zúčastnilo celkom 80 dobrovoľníkov zo Samsungu a zamestnanci SVP prevádzkového strediska Šaľa počte 18 ľudí. Akcia bola organizačne zabezpečená zástupcami SVP prevádzkového strediska Šaľa a hospodárom VN Kráľova p. ...
Čistenie brehov VN Kráľová

Z kontroly RS na VN Kráľová a Váhu

Rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu rada Žilina, pokračuje v ďalších kontrolách výkonu rybárskeho práva dňa 22.3. 2024 sa uskutočnila kontrola na revíre Váh č.3. 2-4380-1-1. Drobné nedostatky boli riešené dohovorom. Medzi úlovkami prevažovali karas striebristý, Pleskač Vysoký.
Z kontroly RS na VN Kráľová a Váhu

VN Kráľová a podpora neresu

Dňa 13.3. 2024 boli na VN Kráľová 2-4930-1-1 osadene hniezda z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a ostatných druhov rýb. Hniezda zostanú vo vode až do 31. Mája, aby sa nám na nich povytierali ryby, ktoré sa vytierajú pri vyššej teplote vody. Už len počkať na výsledok.
VN Kráľová a podpora neresu

Kontrola výkonu rybárskeho práva VN Kráľová

Rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina, pokračuje v ďalších kontrolách výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach dňa 27.2.2024 sa uskutočnila kontrola na VN Kráľová – 2-4930-1-1, a okolitých revírov. Pri kontrole bolo zistené že rybár si nezapísal úlovok kapra rybničného do povolenia na rybolov ktorého mal vo vedre a bol na odchode. Výhovorka úsmevná však by som ho potom zapísal.
Kontrola výkonu rybárskeho práva VN Kráľová

Aktuálne z kontroly VN Kráľová

Dňa 9.2. 2024 sa uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže SRZ Rada Žilina na VN- Kráľová, Váh č2., Váh č3. Pri kontrole bolo zistené že veľa loviacich rybárov bolo prvý krát pri vode tento rok na koľko je ešte stále zimné obdobie. Keďže je väčší prietok vody, voda má 4 stupne na revíroch ryba nereagovala na nástrahy.
Aktuálne z kontroly VN Kráľová

VN Kráľová - kontrola rybárskej stráže

Kontroly rybárskej stráže výkonu rybárskeho práva pokračujú na VN- Kráľová 2-4930-1-1 dňa 18.1.2024 sa uskutočnila spoločná kontrola zameraná na dodržiavanie výkonu rybárskeho práva. Rybárska stráž prešla celu vodnú nádrž kontrolovala aj označenie revíru tabuľami označujúce revír.
VN Kráľová - kontrola rybárskej stráže

VN Kráľová aktuálne

Rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu rada Žilina, pokračuje v ďalších kontrolách výkonu rybárskeho práva na vodných nádržiach dňa 12.1.2024 sa uskutočnila kontrola na VN Kráľová – 2-4930-1-1.
VN Kráľová aktuálne

VN Kráľová - spoločná kontrola revíru

Dňa 21.12.2023 skupina rybárskej stráže Rady SRZ na základe Vašich podnetov vybrala na kontrolu výkonu rybárskeho práva na juh Slovenska - VN Kráľová a okolité revíry. Po príjazde skupinu čakalo nevľúdne daždivé počasie so silným vetrom a teplotou atakujúcou nulu. Skupina začala svoju činnosť od strany obce Šoporňa na VN Kráľová a postupne kontrolujúca aj okolité revíry sa posúvala až po Kráľovú nad Váhom. V poobedných hodinách sa kontrolujúc posúvala ...
VN Kráľová - spoločná kontrola revíru