Kategória VN Ruzin
avatar
3 minutové čítanie

Nový prídel TKO do priehrady

Nový prídel TKO do priehrady
Ako po každom prívale dažďov aj tentokrát do našej nádrže z obcí a osád na brehoch Hnilca sme dostali novú nádielku  TKO. Kompetentní starostovia by sa mali zamyslieť nad týmto javom. Pozrite si niekoľko fotografií, ktoré boli nasnímané pri kontrole revíru.
Ako po každom prívale dažďov aj tentokrát do našej nádrže z obcí a osád na brehoch Hnilca sme dostali novú nádielku  TKO. Kompetentní starostovia by sa mali zamyslieť nad týmto javom. Pozrite si niekoľko fotografií, ktoré boli nasnímané pri kontrole revíru.
roztrúsený, plávajúci odpad z rieky Hnilec
roztrúsený, plávajúci odpad z rieky Hnilec
Nádielka, ktorá by vôbec nemusela byť.
Nádielka, ktorá by vôbec nemusela byť.
Oproti minulosti, keď sa obaly nezálohovali je plávajúceho odpadu menej, ale stále je.
Oproti minulosti, keď sa obaly nezálohovali je plávajúceho odpadu menej, ale stále je.
Z rieky Hornád je prítok čistý (zatiaľ). Uvidíme, ako sa k problému postavia majitelia malej vodnej elektrárne, ktorá je v bezprostrednej blízkosti nad Ružínom. Veľkú úlohu v čistých brehoch Ružína majú nainštalované norné steny, ktoré by tento odpad mali zachytiť.
Z rieky Hornád je prítok čistý (zatiaľ). Uvidíme, ako sa k problému postavia majitelia malej vodnej elektrárne, ktorá je v bezprostrednej blízkosti nad Ružínom. Veľkú úlohu v čistých brehoch Ružína majú nainštalované norné steny, ktoré by tento odpad mali zachytiť.
Komentáre sú vypnuté autorom