Kategória VN Slnava
avatar
5 minutové čítanie

Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava 2-5270-1-1 dňa 23 -25. júna 2023

Obmedzenie rybárskeho práva na VN Sĺňava 2-5270-1-1 dňa 23 -25. júna 2023

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov 2. liga LRU method feeder  na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Turčianske Teplice.

Termín tréningu : 23.6. 2023                                                  v čase: (07:00 - 18:00 hod)

Termín konania: 24.6.-25.6. 2023                                           v čase : (5:00 - 18:00 hod)                                                                                                    

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami – od hate VS Drahovce po začiatok DRK Jaroslava Helera, k.ú Ratnovce.

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Milan Poláček ,Branislav Zelo Hospodár SRZ a RS  pre VN Sĺňava

Komentáre sú vypnuté autorom