avatar
5 minutové čítanie

Spoločná kontrola enviropolície a rybárskej stráže pokračujú

Spoločná kontrola enviropolície a rybárskej stráže pokračujú

V rámci spolupráce s príslušníkmi enviropolície Prezídia policajného zboru oddelenia Žilina a rybárskej stráže Rady SRZ, rybárskej stráže Miestnej organizácie Bytča sa 05.07.2023 uskutočnila spoločná kontrola rybárskych revírov MO Bytča. Počas spoločnej kontroly sa prešli takmer všetky kaprové revíry, pričom sa skontrolovalo takmer tridsiatka loviacich rybárov. Počas kontroly sa technické nedostatky riešili na mieste nápravou a dohovorom, ostatné priestupky boli riešené záznamom o previnení.

Komentáre sú vypnuté autorom