Kategória VN Slnava
avatar
4 minutové čítanie

Spoločná kontrola VN Sĺňava

Spoločná kontrola VN Sĺňava

Dňa 1.9.2023 na 2.9.2023 prebehla nočná kontrola RS v spolupráci s PZ Piešťany na revíri Rady Žilina VN Sĺňava 2-5270 1-1 . Počas kontroly boli zdokumentované a spísané 4 záznamy o previnení z toho bol 1 priestupok a 3 podozrenia z trestného činu pytliactva na úseku rybárstva . Priestupok sa týkal neplatného rybárskeho lístka . Čo sa týka podozrenia z trestného činu pytliactva boli zistené vo všetkých troch prípadoch privlastnené ryby nedosahujúce lovnú mieru. V jednom prípade sa to týkalo kapra rybničného kde bol v povolení na rybolov zapísaný kapor o dĺžke 45 cm a po premeraní RS meral v skutočnosti 43 cm. V ďalších dvoch prípadoch sa jednalo o privlastnenie pleskáčov vysokých taktiež nedosahujúcich zvýšenú lovnú mieru 40 cm. Nakoľko sa ryby nachádzali v živom stave, tak nevznikla SRZ Rada Žilina žiadna škoda a ryby boli pustené na slobodu. Spísané boli len záznamy o previnení. Za spoluprácu a perfektne vykonanú prácu sa chcem poďakovať chlapcom z RS MsO Piešťany a za súčinnosť a podporu aj príslušníkom PZ Piešťany.

Komentáre sú vypnuté autorom