Kategória VN Slnava
avatar
3 minutové čítanie

VN Sĺňava a kontrola umelých hniezd

VN Sĺňava a kontrola umelých hniezd

Dovoľujem si Vás informovať ohľadom kontroly hniezd na podporu neresu Zubáča veľkoústeho  na VN Sľňava. Dňa 13. Apríla 2023 prebehla kontrola pár náhodne vybratých hniezd v počte 5 ks, ktoré boli vizuálne skontrolované. Počas kontroly bolo zamračene s dažďom ale bez vetra, takže priam ideálne podmienky na kontrolu hniezd. Ikra z vizuálneho hľadiska vyzerá zdravo bez náznaku poškodenia a plesní. Podľa viac ročných pozorovaní je úspešnosť neresu na hniezdach okolo 90% až 95%. Nakoľko nechcem s hniezdami zbytočne manipulovať skrz presnejšiu štatistiku čísla nie sú úplne presné a je to len môj odhad.Všetkým zúčastneným ktorí sa podieľali pri výrobe a osádzaní hniezd sa chcem ešte raz pekne poďakovať za ich prácu a čas a týmto ich informovať o zmysluplnosti našej práce.

Komentáre sú vypnuté autorom