Kategória VN Slnava
avatar
3 minutové čítanie

VN Sĺňava a okolie - kontroly rybárskej stráže

VN Sĺňava a okolie - kontroly rybárskej stráže

Kontroly RS prebiehajú aj v týchto chladnejších mesiacoch, keďže nastala zmena v počasí a v celku sa nám oteplilo, rozmrzli štrkoviská, tak toto pekné počasie nám prilákalo loviacich k vode. Kontrola RS prebehla na lovných revíroch na ktorých je od 15. 1. 2024 vydaním dodatku SRZ Rada Žilina možný lov aj na zväzové povolenia. Tieto revíry sa nachádzajú v katastrálnom území Horná Streda. Jedná sa o revíri – štrkovisko – Dlhé kusy 2-3140-1-1 a štrkoviská Horná Streda č.1/ 2-3300-1-1 , č.2/ 2-3301-1-1, č.3/ 2-3302, č.4/ 2-3303-1-1.
Počas kontroly bolo skontrolovaných osem loviacich. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, loviaci sa správali kultivovane a na lovných miestach udržiavali poriadok.

Komentáre sú vypnuté autorom