Kategória VN Slnava
avatar
3 minutové čítanie

VN Sĺňava a osádzanie umelých hniezd

VN Sĺňava a osádzanie umelých hniezd

Dňa 12.marca 2024 bolo na VN Sĺňava 2-5270-1-1 osadených 134 hniezd z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a ostatných druhov rýb. Hniezda zostanú vo vode až do 31. mája, aby sa nám na nich povytierali ryby, ktoré sa vytierajú pri vyššej teplote vody. Osadené boli ako každoročne v Ratnovskej zátoke, v CHRO, v okolí kamenného násypu a v prístave areálu dolnej hate. Hniezda sme vyrábali dňa 9. marca, keďže nám počasie nedovoľovalo ich aj porozvážať, lebo fúkal silný vietor, tak sme museli počkať na zlepšenie počasia. Za spoluprácu pri výrobe sa chcem poďakovať rybárom z MsO SRZ Piešťany a aj výboru za súčinnosť pri zorganizovaní rybárskej brigády.

Komentáre sú vypnuté autorom