Kategória VN Slnava
avatar
3 minutové čítanie

VN Sĺňava - kontrola revíru

VN Sĺňava - kontrola revíru

Pravidelné kontroly rybárskej stráže prebehli aj počas Nového roku 2024 na našich rybárskych revíroch VN Sĺňava č.2-5270-1-1, Váh č.6 2-4410-1-1, Váh č.7 2-4420-1-1

Nový rok nám priniesol silné zrážky,ktoré vytvorili zvýšenie vodných tokov, Počas kontrol rybárskej stráže bolo zaznamenané iba jedno previnenie, no aj to sa dalo vyriešiť na mieste a s napomenutím.

Zrážky spôsobili zvýšenie vodných tokov po celom Slovensku, no a rieka Váh nebola výnimkou. Zvýšená hladina rieky začala postupne priplavovať do vodnej nádrže Sĺňava časti spadnutých stromov , rôzny odpad a všetko možné, čo sa nachádzalo pozdĺž jej brehov. Kontrola bola zameraná hlavne na nocoviská Kormorána Veľkého a záchranu rýb pri klesajúcej vodnej hladine.Ktoré zostávali po výmoľoch.

Komentáre sú vypnuté autorom