Kategória VN Slnava
avatar
2 minutové čítanie

VN Sĺňava obmedzenie výkonu rybárskeho práva

VN Sĺňava obmedzenie výkonu rybárskeho práva

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,
dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov v LRU method feeder na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktoré organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Hlohovec.

Termín tréningu : 25.8. 2023 v čase: (07:00 - 18:00 hod)
Termín konania: 26.8.-27.8. 2023 v čase : (5:00 - 18:00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.
Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami – od hate VS Drahovce po začiatok DRK Jaroslava Helera, k.ú Ratnovce.
Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku.
Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

Komentáre sú vypnuté autorom