Kategória VN Slnava
avatar
3 minutové čítanie

VN Sĺňava obmedzenie výkonu rybárskeho práva 07.-09.07.2023

VN Sĺňava obmedzenie výkonu rybárskeho práva 07.-09.07.2023

Vážení športoví rybári a členovia SRZ,

dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení športových rybárskych pretekov mužov 2. Liga LRU na položenú – kapor na rybárskom revíri č.2-5270-1-1 VN Sĺňava, ktorý organizuje Slovenský zväz športového rybolovu a SRZ – Rada Žilina v spolupráci so SRZ MsO Piešťany.

Termín konania: 7. 7. 2023 v čase : (06:00 - 24:00 hod)

8. 7. 2023 v čase : (00:00 – 24:00 hod)

9. 7. 2023 v čase : (00:00 – 15: 00 hod)

Miesto súťaže: rybársky revír Rady SRZ č. 2-5270-1-1 VN Sĺňava.

Trať pretekov: Vo vzdialenosti vyznačenej tabuľami – od hate VS Drahovce po začiatok DRK Jaroslava Helera, k.ú Ratnovce.

Na základe § 20 ods.3 zákona č.216/2018 Z.z. o rybárstve a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude obmedzený výkon rybárskeho práva pre rybárov – nesúťažiacich vo vyznačenom úseku trate preteku. Za pochopenie vám vopred ďakujeme.

Komentáre sú vypnuté autorom