Kategória VN Slnava
avatar
3 minutové čítanie

VN Sĺňava umelé hniezda pre ostatné druhy rýb

VN Sĺňava umelé hniezda pre ostatné druhy rýb

Dnes 20. apríla bolo osadených na VN Sľňava 10 kusov umelých neresísk z prírodného materiálu, ktoré som vyrábal z konárov tují a okrasnej trávy. Neresiská boli potopené v metrovej vode a znášajú sa v stĺpci, takže aj pri kolísaní vodnej hladiny ikra nezostane bez vody . Nakoľko sa nám otepľuje a zohrieva sa aj voda za chvíľu pôjde do neresu pleskáč a aj ostatné druhy rýb. Tieto neresiská sú cielene vyrobené práve pre tieto ryby. Miesto osadenia neresísk sa nachádza od nuda pláže po Vtáčí ostrov, kde je stará potopená cesta po ktorej navážali materiál na vybudovanie Vtáčieho ostrova. Na tomto mieste by do budúcna možno nebolo zle skúsiť vysadiť nejaké vodné trávy na prirodzený neres.

Komentáre sú vypnuté autorom