Kategória VN Slnava
avatar
2 minutové čítanie

VN Sĺňava zarybnenie Sumcom

VN Sĺňava zarybnenie Sumcom

Dňa 12. 7. 2023 prebehlo zarybnenie na revíry VN Sĺňava 2-5270 -1-1 Sumcom veľkým Su – 1 jednoročná násada nad 10 cm v počte 10 000 ks, ktorá bola dodaná podľa zarybňovacieho plánu a bola hradená z prostriedkov SRZ Rada Žilina. Násada bola voľne ložená tak bola roznesená okolo krajov v úseku cca 1,5 km na miestach, kde sa nachádzajú skaly, vodné trávy a naplaveniny stromov. V týchto miestach majú malé sumce dostatok úkrytov a aj potravy na svoje prežitie v čo najväčšom počte. Za pomoc pri roznášaní sa chcem poďakovať členom RS a dvom mladým rybárom zo SRZ Piešťany.

Komentáre sú vypnuté autorom