Kategória VN Zilina
avatar
23 minutové čítanie

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: január 2024

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS: január 2024

VN Žilina + Biokoridor VDŽ

Prinášame Vám drobnú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže z mesiaca január 2024, na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO). Aj v tomto mesiaci bolo počasie premenlivé, vyššie teploty začiatkom mesiaca vystriedal celodenný mráz a tak, vodná hladina nádrže zamrzla na niekoľko dní na 80%, čo sa aj odrazilo na návštevnosti revíru. Počas kontrol rybárskej stráže na VN Žilina, neboli zaznamenané žiadne previnenia ani nedostatky okrem opätovného znečistenie brehov vodnej nádrže od naplaveného plastového a iného drobného odpadu a nájdené ostatky rýb po vydrách, uhynuté ryby po "nájazdoch" kormoránov alebo po iných rybožravých predátoroch. Počas kontrol Biokoridoru VDŽ nebolo zaznamenané podozrenie z trestného činu pytliactva ani iné nedostatky, okrem opätovného výskytu odpadu zanechaného ľuďmi v okolí brehu.

Fotogaléria:

VN Žilina: 

čerstvý ostatok ryby nájdený na brehu nádrže
čerstvý ostatok ryby nájdený na brehu nádrže
Po "nájazde" kormoránov...
Po "nájazde" kormoránov...
Po "nájazde" kormoránov...
Po "nájazde" kormoránov...
Po "nájazde" kormoránov...
Po "nájazde" kormoránov...

Biokoridor VDŽ: 

0 Komentár