Kategória VN Zilina
avatar
23 minutové čítanie

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS - júl 2023

fotogaléria

VN Žilina - fotogaléria z pravidelnej kontrolnej činnosti RS - júl 2023

Prinášame Vám malú fotogalériu z pravidelnej kontrolnej činnosti rybárskej stráže na rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 počas mesiaca júl 2023.

VN Žilina: 

Počas kontrol rybárskej stráže boli väčšinou zistené u rybárov menšie nedostatky, ktoré boli riešené upozornením a boli odstránené na mieste. Pri úmyselných nedostatkoch bolo spísaných aj niekoľko Záznamov o disciplinárnom previnení a bolo aj podaných niekoľko Oznámení o podozrení zo spáchania priestupku.

Fotogaléria:

Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb.
Kontrola privlastnených rýb.
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Pomoc pri hľadaní strateného rybárskeho člnu. 
Pomoc pri hľadaní strateného rybárskeho člnu. 

 

Odvlečenie strateného rybárskeho člnu naspäť rybárom. 
Odvlečenie strateného rybárskeho člnu naspäť rybárom. 
Kontrola podozrivo plávajúcej igelitovej tašky počas kontroly RS. 
Kontrola podozrivo plávajúcej igelitovej tašky počas kontroly RS. 
Vizitka nezodpovedných rybárov. 
Vizitka nezodpovedných rybárov. 
Zber nedovoleného označenia lovného miesta.
Zber nedovoleného označenia lovného miesta.
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...
Aj takýto rybári sú medzi nami...

Biokoridor VDŽ - CHRO: 

0 Komentár