Kategória VN Zilina
avatar
21 minutové čítanie

VN Žilina - kontroly rybárskej stráže počas vianočných sviatkov

VN Žilina - kontroly rybárskej stráže počas vianočných sviatkov

Pravidelné kontroly rybárskej stráže prebehli aj počas vianočných sviatkov na našich rybárskych revíroch VN Žilina č.: 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ č.: 3-0160-4-3 (CHRO). 

Tieto Vianoce nám silné snehové zrážky vytvorili nádhernú vianočnú atmosféru a ako býva pravidlom, rybári sa snažili po všetkom tom vianočnom zhone vychutnať aspoň chvíľu na rybách. Počas kontrol rybárskej stráže bolo zaznamenané iba jedno previnenie, no aj to sa dalo vyriešiť na mieste a s napomenutím. 

Po Štedrom dni prišlo neuveriteľné oteplenie a tak, začali vznikať postupne problémy. Vplyvom silného sneženia a následného oteplenia, začali sa pod ťarchou mokrého snehu lámať stromy na niektorých úsekoch, čo spôsobilo nepriechodnosť cestnej komunikácie, ktorá vedie pozdĺž rybárskeho revíru VN Žilina. Rybársky hospodár spolu s ďalším členom RS odstránili niektoré spadnuté stromy z cesty, no ostatné boli už nad ich sily. Tak vzniknuté prekážky boli označené páskou v dostatočnej vzdialenosti a o prekážkach a udalosti boli informovaní zamestnanci Vodohospodárskej Výstavby š.p. Bratislava, ktorej pracovníci postupne odstránili spadnuté stromy. Taktiež, niektoré spadnuté stromy, ktoré tvorili prekážku na cestnej komunikácii, odstránili členovia HaZZ. 

Topiaci sa sneh a ďalšie zrážky spôsobili zvýšenie vodných tokov po celom Slovensku, no a rieka Váh nebola výnimkou. Zvýšená hladina rieky začala postupne priplavovať do vodnej nádrže časti starých spadnutých stromov, rôzny odpad a všetko možné, čo sa nachádzalo pozdĺž jej brehov. Vrtochy počasia sú nevyspytateľné, nakoľko na tento jav sme boli zvyknutí vždy až s príchodom jari.  

Počas kontrol Biokoridoru VDŽ neboli zistené žiadne nedostatky. Taktiež, neboli zistené žiadne závažné naplavené prekážky, ktoré by mohli spôsobiť jeho vyliatie alebo odklonenie hlavného toku počas zvýšeného prietoku. 

Fotogaléria: 

VN Žilina:

Biokoridor VDŽ: 

0 Komentár