Kategória VN Zilina
avatar
20 minutové čítanie

VN Žilina - kontroly RS

VN Žilina - kontroly RS

Prinášame Vám fotogalériu z kontrolnej činnosti rybárskej stráže na pridelených rybárskych revíroch VN Žilina č. 3-6010-1-1 a Biokoridor VDŽ CHRO č.: 3-0160-4-3.

Počas kontrol RS boli väčšinou zistené u rybárov menšie nedostatky, ktoré boli riešené upozornením, dohovorom a boli odstránené na mieste. Pri úmyselných nedostatkoch bolo spísaných aj niekoľko Záznamov o disciplinárnom previnení a aj nejaké to Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku. 

Fotogaléria: 

Kontrola počtu, druhov a dĺžky privlastnených rýb. 
Kontrola počtu, druhov a dĺžky privlastnených rýb. 
Kontrola druhov privlastnených rýb. 
Kontrola druhov privlastnených rýb. 
Aj tento rok je zaznamenané úmyselné poškodzovanie hniezd na podporu prirodzeného neresu rýb a ich častí. 
Aj tento rok je zaznamenané úmyselné poškodzovanie hniezd na podporu prirodzeného neresu rýb a ich častí. 
Celkovo už bolo zaznamenaných 7 kusov poškodených hniezd alebo ich častí. 
Celkovo už bolo zaznamenaných 7 kusov poškodených hniezd alebo ich častí. 
Kontrola miesta lovu po odchode kontrolovaných rybárov. 
Kontrola miesta lovu po odchode kontrolovaných rybárov. 
Hranica rybárskych revírov.
Hranica rybárskych revírov.
Odstránenie zakázaného spôsobu označenia lovného miesta. 
Odstránenie zakázaného spôsobu označenia lovného miesta. 
Nezodpovední rybári zabudli/stratili privlastneného kapra v sieťke po odchode z miesta lovu.
Nezodpovední rybári zabudli/stratili privlastneného kapra v sieťke po odchode z miesta lovu.
Nezodpovední rybári. 
Nezodpovední rybári. 
Kontrola miesta lovu po odchode kontrolovaných rybárov. 
Kontrola miesta lovu po odchode kontrolovaných rybárov. 
Kontrola privlastnených rýb. 
Kontrola privlastnených rýb. 

Taktiež prebiehajú pravidelné kontroly rybárskej stráže aj na rybárskom revíri Biokoridor VDŽ CHRO č.: 3-0160-4-3.

Fotogaléria: 

0 Komentár