Kategória VN Zilina
avatar
5 minutové čítanie

VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

VN Žilina: marec 2024 - podpora neresu rýb

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody, zároveň prichádza aj postupne čas prirodzenej reprodukcie rýb. Preto na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ - Rada Žilina) sa postupne pokračuje s výrobou "hniezd". 

Tieto hniezda tak do určitej miery nahrádzajú chýbajúce prirodzené podmienky na vodnej nádrži, vhodné pre neres rýb a po nerese zároveň slúžia aj na ochranu vyliahnutého plôdika. No, slúžia aj ako vhodné úkrytové podmienky pre ostatné druhy rýb. 

Fotogaléria: 

0 Komentár