Kategória VN Zilina
avatar
2 minutové čítanie

VN Žilina - odstránenie posledných "hniezd"

VN Žilina - odstránenie posledných

Počas dní 15.08.2023 a 16.08.2023 prebehlo odstránenie posledných "hniezd" na podporu prirodzeného neresu rýb na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1.

Časť umelého materiálu použitého na výrobu hniezd (kotvy, šnúry, špagáty, bóje atď...) sa odloží pre potreby na ďalší rok. 

0 Komentár