Kategória VN Zilina
avatar
7 minutové čítanie

VN Žilina - podpora prirodzeného neresu rýb pokračovanie

VN Žilina - podpora prirodzeného neresu rýb pokračovanie

Aj v mesiaci jún sa na rybárskom revíri VN Žilina pokračovalo s vytváraním podmienok na podporu prirodzeného neresu rýb. 

Neres pleskáča s typickým "búchaním" prebehol koncom mesiaca máj a s malou prestávkou pokračoval aj začiatkom mesiaca jún. Následne pri zvyšujúcej sa teplote vody boli zaznamenané pokusy kapra rybničného o neres na niektorých častiach vodnej nádrže, kde sa nachádzali rôzne naplavené dreviny na vodnej hladine. Na skúšku a zachytenie neresu kapra boli vytvorené "plávajúce hniezda" imitujúce podmienky na prirodzený neres ešte v ten deň. Vytvorené boli z konárov listnatých drevín a konárov smrekovej čečiny. Tieto "hniezda" boli ukotvené tak, aby ich podstatná časť bola tesne pod hladinou, no zároveň plávali na hladine aj za pomoci bóji. Na druhý deň po osadení týchto podmienok bola zaznamená prítomnosť kaprov a na tretí deň pri kontrole boli tieto "hniezda" už obsypané ikrami. Môžeme len dúfať a teoretizovať, že sa jedná o neres kapra. Veľa indícií tomu nasvedčuje, no len čas, pozorovanie alebo rozbor ikier to môže potvrdiť alebo vyvrátiť.

Tak poďme spolu dúfať. 

30.05.2023 - hniezdo obsypané ikrami počas neresu pleskáča. 
30.05.2023 - hniezdo obsypané ikrami počas neresu pleskáča. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
20.06.2023 - vytváranie podmienok na podporu prírodného neresu rýb. 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 
23.06.2023 - "hniezdo" obsypané ikrami 

0 Komentár