Kategória VN Zilina
avatar
7 minutové čítanie

VN Žilina - pokračovanie v odstraňovaní a presúvaní hniezd + neres pleskáča

VN Žilina - pokračovanie v odstraňovaní a presúvaní hniezd + neres pleskáča

Tento týždeň sa pokračovalo s odstraňovaním a presúvaním "hniezd"  na podporu prirodzeného neresu rýb. 

Odstránené boli hniezda, ktoré si už splnili svoj účel a neboli už vhodné pre ďalší neres rýb. Taktiež sa vykonalo každoročné premiestňovanie niektorých hniezd, ktoré sa umiestnili do vodnej nádrže neskôr a boli obsypané ikrami po nerese plotice a pleskáča. Ich premiestňovanie prebehlo opatrne a vytvorili sa menšie skupiny hniezd na vopred vybraných miestach tak, aby neprekážali loviacim rybárom od 1. júna.

Na VN Žilina prebehol aj tento rok úspešný neres pleskáčov. Počas ich neresu boli vytvorené aj ďalšie nové "hniezda", ktoré boli vytvorené z mixu ihličnatých a listnatých drevín tak, aby čo najviac imitovali vhodné podmienky na prirodzený neres pleskáča a dokázali sme čo najviac zachytiť ich neres, hoci aj plávajúce hniezda, len zo smrekovej čečiny sa každoročne ukazujú ako dostačujúce. Pre kontrolu úspešnosti neresu, sme len zopár náhodne vybraných hniezd na rôznych miestach opatrne skontrolovali a prinášame Vám fotografie. 

Preto prosíme, aby žiaden rybár nemanipuloval s hniezdami a v prípade vážnej udalosti kontaktoval rybárskeho hospodára a rybársku stráž. 

Na pokus bolo vytvorené aj "hniezdo" z vodných tráv, ktoré bolo umiestnené do 3,5 m hĺbky. 
Na pokus bolo vytvorené aj "hniezdo" z vodných tráv, ktoré bolo umiestnené do 3,5 m hĺbky. 

0 Komentár