Kategória VN Zilina
avatar
8 minutové čítanie

VN Žilina - postupné odstraňovanie starých hniezd a neres plotice fotogaléria

VN Žilina - postupné odstraňovanie starých hniezd a neres plotice fotogaléria

V priebehu tohto týždňa sa začalo s odstraňovaním starých hniezd, ktoré boli umiestnené do vodnej nádrže ako prvé, bližšie k brehu už začiatkom marca. Hniezda po približne dvanástich týždňoch prestali plniť svoj účel a začali byť v štádiu rozkladu. Preto, po dôkladnej kontrole bolo odstránených približne 40 ks. Časť umelého materiálu z odstránených hniezd (kotvy, fľaše, bóje, špagáty, atď...) sa odloží na ďalší rok a prírodný materiál sa po vysušení na brehu zničí.

Pri kontrole hniezd, ktoré boli umiestnené do vodnej nádrže neskôr (koncom apríla a začiatkom mája.), bol zistený začiatok úspešného neresu plotice a ostatných druhov rýb v priebehu tohto týždňa. Neres plotice prebieha v húfoch a hniezda sú často obsypané nalepenými ikrami doslovne všade - od ukotvenia, šnúr, čečiny až po priviazané plastové fľaše. Tieto hniezda sú označené rúžovými bójami a tesne pred koncom mája, budú skontrolované a opatrne premiestnené bližšie k brehu tak, aby nedošlo k poškodeniu ikier a aj pri kolísajúcej hladine ostali vždy pod vodou. Ich umiestnenie bude na niekoľkých lokalitách tak, aby neobmedzovali loviacich rybárov od 1. júna. Tento proces sa deje každý rok a k presunutým hniezdam pred koncom júna pridávame niekoľko nových na vytvorenie vhodných podmienok na prirodzený neres sumca veľkého, ktorého neres na našej vodnej nádrži začína približne koncom júna - začiatkom júla, keď teplota vody dosiahne 22°C - 24°C. O presnom umiestnení a detailoch budeme informovať neskôr pred 1. júnom.

Vytvorilo sa aj niekoľko nových "hniezd" (imitujúcich podmienok na prirodzený neres pleskáča), ktoré tesne po nerese plotice využije pleskáč. Označené sú zelenými bójami a sú umiestnené pár metrov od brehu tak, aby aj pri kolísajúcej hladine ostala vždy ich hlavná časť pod vodou. O nerese pleskáča na VN Žilina budeme informovať v ďalšom článku.

Pozrite si fotogalériu: 

Zachytený neres plotice: 

0 Komentár