Kategória VN Zilina
avatar
8 minutové čítanie

VN Žilina - zaujímavosť z roku 2023 (zaznamenaný neres býčka rúrkonosého)

VN Žilina - zaujímavosť z roku 2023 (zaznamenaný neres býčka rúrkonosého)

Na rybárskom revíri VN Žilina č.: 3-6010-1-1 (SRZ Rada Žilina) každoročne rybársky hospodár spolu s členmi rybárskej stráže a ostatnými dobrovoľníkmi podporujú prirodzený neres rýb - vytváraním rozličných podmienok imitujúcich prirodzené prostredie pre ich prirodzený neres (v skratke "hniezda"), čím sa prispieva aj k podpore druhovej rozmanitosti rýb žijúcich na našej vodnej nádrži, ale aj v priľahlých rybárskych revíroch a táto činnosť má dokázateľne pozitívny vplyv na celý ekosystém na vodnej nádrži a v blízkom okolí. 

(O tejto tematike pripravujeme detailnejšie články, ktoré uverejníme postupne a v období neresu rýb.)

Počas dlhoročných prác s výrobou, testovaním, starostlivosťou, pozorovaním, vylepšovaním a následne odstraňovaním hniezd na podporu neresu rýb, zaznamenávame aj rôzne sprievodné druhy rýb (okrem cieľových, ako: šťuka severná, ostriež zelenkavý, zubáč veľkoústy, plotica červenooká, pleskáč vysoký, sumec veľký, atď. ...), pre ktoré sa primárne hniezda konštruujú na podporu ich neresu. Dlhodobo máme aj poznatky, že tieto hniezda slúžia aj ako vhodné podmienky pre neres druhov rýb, na ktoré sa nezameriavame, dokonca ich vnímame iba ako "požieračov" ikier pri ich zaznamenaní. Jedným z takýchto druhov rýb je aj býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris). Býčkovi rúrkonosému sa celkovo darí na VN Žilina a v hojnom počte obýva celý tento rybársky revír.  

V priľahlej fotogalérii Vám prinášame aj zaujímavý tvar ikier tejto ryby. 

býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) celoročne chránený. 
býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) celoročne chránený. 
ikry býčka rúrkonosého zaznamenané pri kontrole hniezda vytvoreného zo smrekovej čečiny
ikry býčka rúrkonosého zaznamenané pri kontrole hniezda vytvoreného zo smrekovej čečiny
vzorka ikier býčka rúrkonosého z VN Žilina
vzorka ikier býčka rúrkonosého z VN Žilina
býčko rúrkonosý - samec po nerese ostáva chrániť a ovievať ikry až do vyliahnutia
býčko rúrkonosý - samec po nerese ostáva chrániť a ovievať ikry až do vyliahnutia
býčko rúrkonosý je ryba malého vzrastu (bežná veľkosť 6 - 7 cm) 
býčko rúrkonosý je ryba malého vzrastu (bežná veľkosť 6 - 7 cm) 
vzorka ikier býčka rúrkonosého z VN Žilina
vzorka ikier býčka rúrkonosého z VN Žilina
vzorka ikier býčka rúrkonosého z VN Žilina
vzorka ikier býčka rúrkonosého z VN Žilina
ikry sú veľmi drobné s netypickým tvarom a boli zaznamenané 09.07.2023
ikry sú veľmi drobné s netypickým tvarom a boli zaznamenané 09.07.2023

Býčko rúrkonosý (Proterorhinus semilunaris) je relatívne malý druh, ryby s maximálnou dĺžkou tela 12,7cm a bentickým spôsobom života. Veľmi dobrým determinačným znakom daného druhu sú trubičkovité nozdry výrazne prečnievajúce hornú peru. Ide o druh s dávkovitým neresom, čo znamená že u samíc sú počas neresovej sezóny prítomné viaceré veľkostné kategórie oocytov, ktoré postupne dozrievajú. Neresová sezóna trvá od apríla do konca augusta. (zdroj: http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getScriptDownload/34_´)

0 Komentár