Kategória VN Slnava
avatar
5 minutové čítanie

Výroba hniezd z kokosového vlákna na podporu neresu ZUBÁČA a ostatných druhov rýb VN Sĺňava (2-5270-1-1)

Výroba hniezd z kokosového vlákna na podporu neresu ZUBÁČA a ostatných druhov rýb VN Sĺňava (2-5270-1-1)

Naša milovaná VN Sĺňava ako každoročne zažíva stretnutie rybárov. Všetci sa tu stretávame za účelom výroby hniezd z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a následne aj ostatných druhov rýb. Výroba hniezd sa konala na juhozápadnej strane VN Sĺňava, pri areáli hate povodia Váhu. Stretli sme sa tu všetko mimoriadne dobrí ľudia, ktorým nie je ľahostajný stav našich vôd a svojim pričinením sa snažia podporiť dobrú vec. Blíži sa jar a s ňou sa začína prebúdzať aj život v našich vodách, prichádza čas neresu Zubáča veľkoústeho a postupne aj ostatných druhov rýb. Preto sa snažíme pomáhať pri ich prirodzenej reprodukcii, lebo prirodzený neres nemôže nahradiť žiadne zarybňovanie.
Výroby hniezd dňa 09. 03. 2024 sa zúčastnilo spolu 38 rybárov niektorí si priniesli aj malých pomocníkov, ktorí boli tiež veľkým prínosom a pridali ruku k celkovému dielu. Spolu nás bolo niečo cez 50 ľudí a spoločnými silami sa nám podarilo vyrobiť 134 hniezd, ktoré budú následne porozvážané na svoje miesta, hneď ako nám to počasie umožní. Pre všetkých zúčastnených sme navarili guláš, ktorý mal ako každý rok veľký úspech. Na záver by som sa chcel všetkým zúčastneným veľmi pekne poďakovať za kvalitne vykonanú prácu.
Ing. Milan Poláček - RH/RS VN Sĺňava

Komentáre sú vypnuté autorom