avatar
12 minutové čítanie

Z výjazdov rybárskej stráže II.

Z výjazdov rybárskej stráže II.

Členovia rybárskej stráže SRZ Rady pokračujú vo výjazdových akciách. Rovnako tomu bolo aj 21.07.2023 kedy v rámci preventívnej akcie sa vybrali na VD Žilina a rybárske revíry v okolí. Členovia rybárskej stráže prešli okrem už spomínaného VD Žilina v poobedných a nočných hodinách aj revíri patriace MsO Žilina a to VN Košiare, Váh č.13, Materiálovú jamu - Celulózka, VN Divínka, VN Hričov, VN Strážov, Brodno a revír MO Kysucké Nové Mesto - VN Nesluša. Počas kontroly bolo spolu skontrolovaných 82 loviacich rybárov a bolo zistených deväť priestupkov riešených spísaním záznamu o previnení. Medzi najčastejšie nedostatky patrili neplatnosť rybárskeho lístku, nezapísané váhy úlovkov, zapísanie iného druhu ryby ako bol privlastnený, lov na tri udice ako i lov dravca na pleskáča nedosahujúceho najmenšiu lovnú dĺžku stanovenú vyhláškou, lov bez osvetlenia miesta lovu atď. Technické nedostatky boli riešené priamo na mieste nápravou.

Kontrola sa zamerala aj na poriadok na lovnom mieste.
Kontrola sa zamerala aj na poriadok na lovnom mieste.
VD Žilina pri poobednajšej kontrole.
VD Žilina pri poobednajšej kontrole.
Komentáre sú vypnuté autorom