avatar
6 minutové čítanie

Ichtyologické prieskumy na rieke Váh

Ichtyologické prieskumy na rieke Váh

V dňoch 13.09.2023 a 18.09.2023 prebehli ichtyologické prieskumy na rôznych lokalitách horného toku rieky Váh. Prieskumy boli realizované Ichtyológmi zo SRZ Rada Žilina - odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov, ktorým podali pomocnú ruku aj členovia rybárskej stráže zo SRZ Rada Žilina. Do práce sa zapojil dňa 13.09.2023 aj rybársky hospodár z MsO SRZ Martin a dňa 18.09.2023 aj rybársky hospodár s dobrovoľníkmi z MO SRZ Liptovský Hrádok. 

Ichtyologické prieskumy boli zamerané na druhové zloženie ichtyofauny a početnosť jednotlivých druhov rýb. 

Komentáre sú vypnuté autorom