#SRZ Rada Žilina

Z kontrol rybárskej stráže na revíroch

Dňa 14.5.2024 sa uskutočnila ďalšia kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina na zväzových revíroch. Aj napriek preventívnym kontrolám sa nájdu stále medzi rybármi takí, ktorí odmietajú dodržiavať stanovenú vrchnú mieru rýb ustanovenú na týchto revíroch.
Z kontrol rybárskej stráže na revíroch

Spoločné kontroly rybárskej stráže

Dňa 7.5. 2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárske zväzu Rada Žilina na revíroch MsO SRZ Galanta.Počas kontroly boli zistené drobné nedostatky ktoré boli riešené dohovorom a nápravou priamo na mieste.
Spoločné kontroly rybárskej stráže

Z odlovu Krivského potoka - pokračovanie

Dňa 3.5. sme sa opäť vrátili na Krivský potok, prítok rieky Orava č. 2 a chovný revír Rady SRZ v Žiline s cieľom odloviť násadu pstruha potočného, ktorý bol vysadený minulý rok v štádiu rýchlenej násady o veľkosti 3-5 cm. Po počiatočnom nezdare, keď nám vypovedal službu jeden z dvoch elektrických agregátov určených na odlov násad, sa nám jedným agregátom podarilo preloviť asi 1 km úsek nad obcou Krivá. Rýb bolo v tomto úseku pomerne veľa a vo výbornej ...
Z odlovu Krivského potoka - pokračovanie

Z kontrol rybárskej stráže SRZ Rady na organizácii

Dňa 6.5. 2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárske zväzu Rada Žilina na revíroch MO SRZ Nové Mesto nad Váhom. Pri kontrole boli zdokumentované dva priestupky na úseku rybárstva, ktoré budú odstúpené na ďalšie riešenie.
Z kontrol rybárskej stráže SRZ Rady na organizácii

Spoločná kontrola rybárskej stráže VN Sĺňava

V dňoch 1.5.-2.5. 2024 sa uskutočnila spoločná kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina na revíroch VN Sĺňava, Váh č.6., Váh č3. Kontrola bola zameraná na privlastňovanie úlovkov počas doby ochrany rýb.
Spoločná kontrola rybárskej stráže VN Sĺňava

Z výjazdu rybárskej stráže na organizáciách II

Dňa 30.4.2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina na revíroch SRZ MO Kolárovo, SRZ MO Komárno. Pri kontrole bolo zistené privlastnenie celoročne chránenej ryby a troch kusov v dobe ochrany. Následne bola členmi rybárskej stráže nahlásené na telefóne číslo 158 podozrenie z trestného činu pytliactva a obmedzila osobu na osobnej slobode.
Z výjazdu rybárskej stráže na organizáciách II

Z výjazdu rybárskej stráže na organizáciách

Dňa 29.4. 2024 sa uskutočnila kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina na revíroch SRZ MsO Piešťany, SRZ MO Drahovce. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie doby hájenia a privlastňovanie rýb počas doby ochrany. Pri kontrole bolo zistené, že v jednom prípade že rybár privlastnil Pleskáča Vysokého. Rybár bude postúpení na ďalšie konanie.
Z výjazdu rybárskej stráže na organizáciách

Kontrolný odlov na Krivskom potoku

Dňa 19.4. prebehol kontrolný odlov na Krivskom potoku nad obcou Krivá, jednom z chovných potokov, ktorý je súčasťou revíru Orava 2 v obhospodarovaní SRZ Rady Žilina. Odlov prebiehal v zimnom duchu, lebo do rána nám tuto na Orave napadol aj nejaký sneh. Skúšobný odlov sa uskutočnil na niektorých vytipovaných miestach, kde sme v roku 2023 vysádzali násadu pstruha potočného v kategórii Ppr. Pri skúšobných odlovoch sme sa presvedčili, že vysadenie kategórie Ppr padlo ...
Kontrolný odlov na Krivskom potoku

Návšteva rybárskej stráže na ďalšej organizácii

Ďalšia kontrola rybárskej stráže Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina sa uskutočnila dňa 21.4. 2024 v SRZ MsO Dubnica nad Váhom, na kaprovych a pstruhových revírov. Pri kontrole boli zdokumentované a zároveň spísané dva záznamy o previnení ktoré budú odstúpené na ďalšie konanie. Bláznivé Aprílové počasie sa podpísalo aj na úlovkoch a záberoch rybárov.
Návšteva rybárskej stráže na ďalšej organizácii

Z kontrol rybárskej stráže na organizáciách

Rybárska stráž Slovenského rybárskeho zväzu Rada Žilina, pokračuje v ďalších kontrolách výkonu rybárskeho práva dňa 20.4. 2024 sa uskutočnila kontrola na reviroch Váh č.2. 2-4370-1-1 ,Váh č.3 2-4380-1-1. Pri kontrole boli spísané štyri záznamy o previnení jednalo sa o závažnejšie priestupky, ďalšie priestupky boli riešené dohovorom a nápravou na mieste. Nepriaznivé počasie sa podpísalo aj na záberoch a aktivite rýb.
Z kontrol rybárskej stráže na organizáciách