#Šírava

Zemplínska Šírava

Po mesačnej odmlke po zamrznutí vodnej nádrže tu máme predjarie a sezónu v plnom prúde.  Svedčia o tom aj priložené fotografie.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Príjemné predjarné počasie som so šikovnými chlapmi využil na výrobu, resp. separáciu umelých hniezd na neres zubáča veľkoústeho. 40 kusov hniezd z kokosového vlákna je pripravených, aby sa v správny čas uložili na správne miesta.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Februárová brigáda v lokalite Lúčky . Pokles hladiny vody mi umožnil zrealizovať odstránenie drevnej hmoty spod frekventovaných lovných miest v príbrežnej časti obce Lúčky. Týmto chlapom ešte raz ďakujem za veľkú pomoc.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Niektorí rybári si nedajú povedať a vždy sa nájdu takí čo porušujú zákon a nemajú úctu k rybárskemu cechu. Počas kontroly výkonu rybárskeho práva boli rybárskou strážou zistené dva prípady porušenia Zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve. V jednom prípade loviaci lovil ryby na tri udice . V druhom prípade išlo o rybára loviaceho taktiež na tri udice, z toho mal dve udice nahodené na nástrahovú rybku beličku európsku , dokonca mal aj privlastnenú 68 cm dlhú ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Aj na VN Zemplínska Šírava sme dňa 13.1.2024 vykonali sčítanie kormorána veľkého. Jeho výskyt sa priebežne monitoroval počas neskorej jesene a zimy. Kým prišli mrazy, tak sa cítili v bezpečí na nocovisku pri sádkach v Kusíne v chránenom vtáčom území so 4.stupňom ochrany, kde nocovali na topoľoch hneď pri vode. Po zamrznutí nádrže odleteli a teraz lovia nad výpustným telesom a poniže výpustného kanála  až pod sútok s Laborcom. Pri sčítaní sme ich ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Všetkým členom našej rybárskej komunity v mene rybárskej stráže pôsobiacej na VN Zemplínska Šírava prajem všetko dobré do nového roku s prianím hlavne zdravia a len pekných rybárskych zážitkov od vody. Buďme k sebe slušní a aj zhovievaví k naším rybkám. Nezabúdajme najmä na to že okrem lovu je našim poslaním aj ryby chrániť a  chovať  a povinnosťou  zachovávať genofond pre budúce generácie. Majme všetci na pamäti, že najmä nešetrné zaobchádzanie ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Sviatky sme si prežili každý po svojom. Dúfam, že každý v pohode a v zdraví. Ja som sa povenoval zmapovaniu a dokumentovaniu južného brehu  po predchádzajúcom výrube nebezpečných topoľov s cieľom naplánovať sily a prostriedky na odstránenie drevnej hmoty z príbrežných častí nádrže. Ako je vidieť na priložených fotografiách je tam veru čo robiť. 
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Tak naša Šíravka sa akosi nedá uzamknúť. Momentky z víkendu to len potvrdzujú. Odvážnych rybárov tu akosi len pozvoľne ubúda. Dve desiatky kaprárov, niekoľko vláčkarov a zopár člnov na vode bolo skontrolovaných pri výkone rybárskeho práva. Kontrolou boli zistené len dve drobné nedostatky, ktoré boli na mieste riešené dohovorom. Za zmienku stoja aj takéto zriedkavé pohľady pod výpustné teleso, kde sa vypúšťa 70 kubíkov za sekundu. Je to následok rýchleho ...
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Niekoľko momentiek z víkendovej obchádzky revíru . Veľmi slušný prietok cez výpustné teleso hrádze  láka ešte veľa rybárov túžiacich po peknom úlovku. Počas víkendu sa ich tu schádza neúrekom a lovné miesta sa tiahnu niekoľko 100 metrov poniže až pod teplovod.
Zemplínska Šírava

Zemplínska Šírava

Veľké zrážky a s tým spojený veľký prítok do nádrže spôsobil okrem nových naplavených stromov a množstva odpadu aj takúto kuriozitu. Lešenie pod rekonštruovaným mostom nevydržalo a takto ho odplavilo dole prúdom . Divili sa nielen cestári ale aj rybári a okoloidúci. 
Zemplínska Šírava