avatar
7 minutové čítanie

Ichtyologický prieskum na rieke Orava

Ichtyologický prieskum na rieke Orava

V rámci činnosti rybárskej stráže sme dňa 06.09.2023 boli vypomôcť kolegom ichtyológom a členom rybárskeho zväzu MO Trstená v ichtyologickom prieskume rieky Orava na viacerých úsekoch. Prieskum bol zameraný na zistenie druhového zloženia a početnosti jednotlivých zistených druhov. Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií z tejto akcie.

Prvý úsek a prvé zabrodenie do koryta rieky.
Prvý úsek a prvé zabrodenie do koryta rieky.
Správne rozloženie lovnej skupiny je veľmi dôležité.
Správne rozloženie lovnej skupiny je veľmi dôležité.
Lovná skupina bola zložená z viacerých lovcov.
Lovná skupina bola zložená z viacerých lovcov.
Odlov rýb za pomoci elektrického agregátu v strednej časti rieky.
Odlov rýb za pomoci elektrického agregátu v strednej časti rieky.
Ďalšia skupina z lovcom odlovuje ryby v brehovej časti.
Ďalšia skupina z lovcom odlovuje ryby v brehovej časti.
Zhromaždenie nalovených rýb.
Zhromaždenie nalovených rýb.
Vytriedenie rýb podľa druhu.
Vytriedenie rýb podľa druhu.
Zmeranie, zváženie a zapísanie ulovených rýb, ktoré boli následne vrátené späť do toku.
Zmeranie, zváženie a zapísanie ulovených rýb, ktoré boli následne vrátené späť do toku.
Po presunutí na ďalší úsek.
Po presunutí na ďalší úsek.
Odlov rýb pokračuje.
Odlov rýb pokračuje.
Opäť triedenie ulovených rýb.
Opäť triedenie ulovených rýb.
Meranie a váženie ulovených rýb.
Meranie a váženie ulovených rýb.
Niečo z úlovkov.
Niečo z úlovkov.
Komentáre sú vypnuté autorom