Kategória VN Ruzin
avatar
1 minutové čítanie

Obhliadka za zimou VN Ružín

Obhliadka za zimou VN Ružín
Sútok riek napájajúcich VN Ružín v čase, keď chýbalo 9,5m vody na stĺpci.
Sútok riek napájajúcich VN Ružín v čase, keď chýbalo 9,5m vody na stĺpci.
Stav po zvýšení hladiny.
Stav po zvýšení hladiny.
Stav po zvýšení hladiny.
Stav po zvýšení hladiny.

0 Komentár