#VN Ružín

VN Ružín a kontrola revíru

Dňa 16.03.2024 prebiehala pravidelná kontrola revíru VN Ružín. Počas kontroly boli počas lovu kontrolovaný dvaja loviaci, ktorí lovili na položenú s nastraženou mŕtvou rybkou. Loviaci boli poučený o všeobecnom zákaze lovu rýb v kaprových vodách a odovzdaný na ďalšie riešenie.
VN Ružín a kontrola revíru

Šťuky do VN Ružín aj v novembri

Po úspešnom jarnom zarybnení šťukou rýchlenou Rada SRZ Žilina dodala na jesenné zarybnenie aj násadu šťuky rôznych veľkostí v množstve 367kg v hodnote 3 633,30€. Pozrite si zábery z tohto zarybnenia.
Šťuky do VN Ružín aj v novembri

Spoločná kontrola v súčinnosti z PZ Kysak

Spoločné kontroly loviacich rybárov s policajnou hliadkou prevádzame aj na VN Ružín. Robíme to zo služobného člna PZ Kysak. Kontroly tak dostávajú širší záber, kde sú rybári kontrolovaní aj z iných hľadísk než je výkon rybárskeho práva, sú upozorňovaní na zákaz vjazdu motorovými vozidlami do zátopovej oblasti a na iné zakázané činnosti. Zo strany polície bola táto kontrola preventívna  a neboli uložené previnilcom žiadne pokuty. Len boli upozornení na ...
Spoločná kontrola v súčinnosti z PZ Kysak

VN Ružín - dôležité upozornenie

Priatelia rybári, telefonicky pred malou chvíľou mi oznámili, že zajtra 17.08.2023 od rána 8:00 hod. do 15.00 bude na vodnej nádrži Ružín prevádzaný výcvik hasičských činností po celej vodnej ploche. Žiadam Vás o vzájomnú ohľaduplnosť.Ďakujem. Rudo Halmi, rybársky hospodár na VN Ružín
VN Ružín - dôležité upozornenie

Zo života na nádrži

Na nádrži boli po niekoľkých rokoch zorganizované preteky. Pozrite si niekoľko fotografií z akcie.
Zo života na nádrži

Kontrola výterových hniezd

Na všetkých kontrolovaných hniezdach sme zaznamenali ikry vytretých rýb.
Kontrola výterových hniezd

Nezabúdame ani na ochranu revíru

Pri iných povinnostiach nezabúdame ani na spoločné kontroly pri ochrane revíru pred neoprávneným lovom. Pretože v tomto období je  na VN Ružín všeobecný zákaz lovu pri kontrole sme nenatrafili na žiadneho loviaceho, ale zaznamenali sme niekoľko fotografii z revíru. Pozrite si ich.
Nezabúdame ani na ochranu revíru

Revírne tabule.

Pred každou sezónou pri obhliadkach revíru vyhodnocujeme mimo iných parametrov kvalitu a početnosť revírnych tabulí. Aj v tomto roku sme pristúpili k výmene dvoch a osadení jednej  novej tabule. Pozrite si fotografie z akcie.
Revírne tabule.