Kategória VN Ruzin
avatar
1 minutové čítanie

VN Ružín - dôležité upozornenie

VN Ružín - dôležité upozornenie

Priatelia rybári, telefonicky pred malou chvíľou mi oznámili, že zajtra 17.08.2023 od rána 8:00 hod. do 15.00 bude na vodnej nádrži Ružín prevádzaný výcvik hasičských činností po celej vodnej ploche. Žiadam Vás o vzájomnú ohľaduplnosť.
Ďakujem.
Rudo Halmi, rybársky hospodár na VN Ružín

Komentáre sú vypnuté autorom