Kategória VN Ruzin
avatar
5 minutové čítanie

Spoločná kontrola v súčinnosti z PZ Kysak

Spoločná kontrola v súčinnosti z PZ Kysak

Spoločné kontroly loviacich rybárov s policajnou hliadkou prevádzame aj na VN Ružín. Robíme to zo služobného člna PZ Kysak. Kontroly tak dostávajú širší záber, kde sú rybári kontrolovaní aj z iných hľadísk než je výkon rybárskeho práva, sú upozorňovaní na zákaz vjazdu motorovými vozidlami do zátopovej oblasti a na iné zakázané činnosti. Zo strany polície bola táto kontrola preventívna  a neboli uložené previnilcom žiadne pokuty. Len boli upozornení na tieto priestupky. Pozrite si niekoľko fotografií zo spoločnej akcie.

pohľad z pozície lodivoda
pohľad z pozície lodivoda
Jedna z najkrajších priehrad na Slovensku
Jedna z najkrajších priehrad na Slovensku
Pri presune
Pri presune
Priehrada je dlhá 16 kilometrov
Priehrada je dlhá 16 kilometrov
kontrolovaní rybári mali všetko v poriadku
kontrolovaní rybári mali všetko v poriadku
Upozorňovali sme všetkých kontrolovaných na poriadok počas aj po skončení rybolovu.
Upozorňovali sme všetkých kontrolovaných na poriadok počas aj po skončení rybolovu.
Aj policajti kontrolovali loviacich
Aj policajti kontrolovali loviacich
Kontrola aj po ukončení lovu...
Kontrola aj po ukončení lovu...
Komentáre sú vypnuté autorom